Ngày 26 tháng 12 năm 2017, tiết 6,7 tại phòng thí nghiệm TN101, Bộ môn Công nghệ Sinh học – Môi trường đã tham gia dự giờ cấp viện Học phần Thực hành Vi sinh học do TS. Nguyễn Lê Ái Vĩnh giảng dạy cho khóa 56 Sư phạm sinh học. Giảng viên Nguyễn Lê Ái Vĩnh đã chuyển tải cho lớp bài thực hành số 8: Thiết kế thí nghiệm áp dụng dạy học Sinh học 10.  Lớp thực hành được chia thành 4 nhóm, được phân công nhiệm vụ và chuẩn bị các thí nghiệm ở phòng thí nghiệm, trong đó, 2 nhóm tiến hành các thí nghiệm tách chiết enzym, nhận biết và xác định hoạt tính các enzym amylaza, proteaza, xenlulaza; 1 nhóm tiến hành thí nghiệm lên men Êtilic và Lactic; 1 nhóm tiến hành thí nghiệm quan sát một số vi sinh vật. Các nhóm được phân công nhiệm vụ và tự tiến hành các thí nghiệm ở phòng thí nghiệm trong thời gian 3 tuần rồi trình bày các kết quả thí nghiệm trong vòng 20 phút sau khi các nhóm đã chuẩn bị các dụng cụ cần thiết. Mỗi nhóm cử 1 thành viên lên trình bày, trình diễn lại các thí nghiệm và nghe nhận xét của giảng viên hướng dẫn thực hành. Giảng viên đã nhận xét và góp ý để các bạn sinh viên rút kinh nghiệm, cải tiến thí nghiệm để đạt kết quả tốt trong quá trình thí nghiệm. Nhận xét chung, buổi học diễn ra rất thành công với sự tham gia nhiệt tình của các sinh viên. Các sinh viên đã thể hiện được sự chủ động trong tiến hành các thí nghiệm để đạt được kết quả mong muốn. 

Một số hình ảnh buổi thao giảng


Buổi thao giảng có sự tham gia dự giờ của các giảng viên Viện Sư phạm Tự nhiên và TT TH - TN


Nhóm 3 và 4 chuẩn bị các thí nghiệm về Enzym.


Nhóm 1 và 2 chuẩn bị các thí nghiệm về lên men và quan sát một số vi sinh vật.


Nhóm 1 trình bày kết quả thí nghiệm của nhóm về lên men.


Giảng viên Nguyễn Lê Ái Vĩnh nhận xét kết quả thí nghiệm và đóng góp ý kiến cho sinh viên.

                                                                                                         Tin bài và ảnh: HĐQ.