BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

Viện Công nghệ HS-MT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 03

NĂM HỌC 2018 - 2019

(Từ ngày 17/09/2018 đến ngày 23/09/2018)

 

 

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2018)

và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2018)

Chào năm học mới 2018-2019

 

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

 

Thứ Hai, ngày 17/09/2018

Trực viện: Cao Tiến Trung, Trần Đình Thắng.

 

15:00

Giao ban công tác HSSV

Đ/c Đặng Thị Thu - Phó TP. CTCT-HSSV

- Lê Thị Phương Mai

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

 

16:00

Họp thống nhất danh mục thiết bị đầu tư mua sắm cho phòng Điều dưỡng

PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng các đơn vị: Viện CN Hóa sinh-MT; TT TH-TN; KH-TC (đ/c Hoàng Việt Dũng); QT&ĐT (đ/c Thái Minh Phúc) Cán bộ phụ trách bộ môn Điều dưỡng.

Phòng Khánh tiết, Tầng 2 Nhà Điều hành

 

19:15

Chương trình truyền thông, tư vấn về giới tính và sức khỏe sinh sản cho nữ sinh

Trung tâm DV,HTSV&QHDN

Sinh viên K58&59 Viện

Nhà đa năng CS2

 

Thứ Ba, ngày 18/09/2018

Trực viện: Cao Tiến Trung, Trần Đình Thắng.

 

7:30

Xử lý học vụ

CVHT, TLĐT

- CVHT, TLĐT

Văn phòng Viện

 

8:00

Họp thống nhất công tác quản lý và triển khai xây dựng chương trình đào tạo tiếp cận CDIO

GS.TS Thái Văn Thành, Phó hiệu trưởng

- BLĐ Viện

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

 

Thứ Tư, ngày 19/09/2018

Trực viện: Cao Tiến Trung, Trần Đình Thắng.

 

10:30

Họp Công đoàn Trường

Đ/c Phạm Thị Bình - Chủ tịch

- Nguyễn Đức Diện

VP Đảng - Đoàn thể

 

19:00

Đại hội Chi đoàn – Lớp 56K1-CNTP

- BCH- BCS Lớp

- BLĐ Viện, Cán bộ Viện, Bí thư, lớp trưởng các Chi đoàn

A2101

 

Thứ Năm, ngày20/09/2018

Trực viện: Cao Tiến Trung, Trần Đình Thắng.

 

9:30

Họp chuẩn bị khai giảng khóa đào tạo thứ 59 và phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 60 năm thành lập Trường Đại học Vinh

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

- BLĐ Viện

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

 

Thứ Sáu, ngày 21/09/2018

Trực viện: Cao Tiến Trung, Trần Đình Thắng.

 

19:00

Đại hội Chi đoàn – Lớp 55K1-CNTP

- BCH- BCS Lớp

- ThS. Lê Thế Tâm

- ThS. Hoàng Văn Trung

A3202

 

19:00

Đại hội Chi đoàn – Lớp 55K2-CNTP

- BCH- BCS Lớp

- ThS. Lê Thị Mỹ Châu

- ThS. Trần Thị Phương Chi

A3203

 

19:00

Đại hội Chi đoàn – Lớp 55K3-CNTP

- BCH- BCS Lớp

- ThS. Đào Thị Thanh Xuân

- TS. Mai Thị Thanh Huyền

A3204

 

Thứ Bảy, ngày 22/09/2018

 

19:00

Đại hội Chi đoàn – Lớp 56B-KHMT

- BCH- BCS Lớp

- ThS. Phan Công Ngọc

- TS. Hồ Đình Quang

A3104

 

19:00

Đại hội Chi đoàn – Lớp 56K2-CNTP

- BCH- BCS Lớp

- TS. Mai Thị Thanh Huyền

- ThS. Đào Thị Thanh Xuân

A3202

 

19:00

Đại hội Chi đoàn – Lớp 57K-KHMT

- BCH- BCS Lớp

- ThS. Lê Thế Tâm

- ThS. Hoàng Văn Trung

A3203

 

19:00

Đại hội Chi đoàn – Lớp 58K-KHMT

- BCH- BCS Lớp

- ThS. Nguyễn Thị Huyền

- ThS. Nguyễn Văn Quốc

A3204

 

Chủ Nhật, ngày 23/09/2018

 

 

 

 

Cả tuần

- Ban Truyền thông, Viện, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tiếp tục các hoạt động quảng bá, tư vấn tuyển sinh các bậc học, loại hình đào tạo năm 2018. Đón tiếp sinh viên nhập học năm học 2018-2019, Tuần sinh hoạt công dân- HSSV.

 

Ghi chú

Lịch công tác tuần, BLĐ viện, các tổ Bộ môn, Đảng bộ Bộ phận, Công đoàn Viện, LCĐ Viện, LCH Viện, Trợ lý Quản lý sinh viên, Trợ lý Đào tạo gửi theo địa chỉ email:hodinhquangdhv@gmail.com trước 18h:00 ngày Chủ nhật hàng tuần.