BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

Viện Công nghệ HS-MT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 05

NĂM HỌC 2018 - 2019

(Từ ngày 01/10/2018 đến ngày 07/10/2018)

 

 

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Chào năm học mới 2018-2019

 

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

 

Thứ Hai, ngày 01/10/2018

Trực viện: Cao Tiến Trung, Trần Đình Thắng.

 

15:00

Giao ban Công tác HSSV

PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

-Lê Thị Phương Mai

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

 

Thứ Ba, ngày 02/10/2018

Trực viện: Cao Tiến Trung, Trần Đình Thắng.

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 03/10/2018

Trực viện: Cao Tiến Trung, Trần Đình Thắng.

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 04/10/2018

Trực viện: Cao Tiến Trung, Trần Đình Thắng.

 

8:00

Hội nghị giao ban cơ quan phiên tháng 10/2018

GS.TS. Thái Văn Thành, Phó Hiệu trưởng

- BLĐ Viện

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

 

Thứ Sáu, ngày 05/10/2018

Trực viện: Cao Tiến Trung, Trần Đình Thắng.

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 06/10/2018

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 07/10/2018

 

 

 

 

Cả tuần

- Ban Truyền thông, Viện, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tiếp tục các hoạt động quảng bá, tư vấn tuyển sinh các bậc học, loại hình đào tạo năm 2018. Đón tiếp sinh viên nhập học năm học 2018-2019, Tuần sinh hoạt công dân- HSSV.

 

Ghi chú

Lịch công tác tuần, BLĐ viện, các tổ Bộ môn, Đảng bộ Bộ phận, Công đoàn Viện, LCĐ Viện, LCH Viện, Trợ lý Quản lý sinh viên, Trợ lý Đào tạo gửi theo địa chỉ email:hodinhquangdhv@gmail.com trước 18h:00 ngày Chủ nhật hàng tuần.