BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

Viện Công nghệ HS-MT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 06

NĂM HỌC 2018 - 2019

(Từ ngày 15/10/2018 đến ngày 21/10/2018)

 

 

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Chào năm học mới 2018-2019

 

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

 

Thứ Hai, ngày 15/10/2018

Trực viện: Cao Tiến Trung, Trần Đình Thắng.

 

8:00

Họp rà soát công việc tháng 10/2018

 - GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

BLĐ Viện

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

 

Thứ Ba, ngày 16/10/2018

Trực viện: Cao Tiến Trung, Trần Đình Thắng.

 

8:00

Diễn đàn “Câu chuyện đi làm và khởi nghiệp của sinh viên”

Trung tâm DV,HTSV&QHDN

- Sinh viên được điều động

Hội trường A

 

Thứ Tư, ngày 17/10/2018

Trực viện: Cao Tiến Trung, Trần Đình Thắng.

 

8:00

Họp xét sinh viên thôi học, chưa hoàn thành chương trình Viện

-PGS.TS. Cao Tiến Trung

 

- BLĐ Viện

- TLĐT, CVHT. TLQLSV

Văn phòng Viện CN HS-MT

 

Thứ Năm, ngày 18/10/2018

Trực viện: Cao Tiến Trung, Trần Đình Thắng.

 

9:00

Ra mắt nhóm chuyên gia CDIO của 42 ngành đào tạo theo tiếp cận CDIO.

GS.TS Thái Văn Thành, Phó Hiệu trưởng

- GS.TS. Trần Đình Thắng

-TS. Mai Thị Thanh Huyền

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

 

14:30

Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp đợt 2, năm 2018; Xét thôi học, học tiếp, cảnh báo kết quả học tập của sinh viên hệ chính quy, năm học 2017 - 2018

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

- BLĐ Viện

Phòng họp tầng 8, Nhà Điều hành

 

Thứ Sáu, ngày 19/10/2018

Trực viện: Cao Tiến Trung, Trần Đình Thắng.

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 20/10/2018

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 21/10/2018

 

 

 

 

Cả tuần

- Ban Truyền thông, Viện, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tiếp tục các hoạt động quảng bá, tư vấn tuyển sinh các bậc học, loại hình đào tạo năm 2018. Đón tiếp sinh viên nhập học năm học 2018-2019, Tuần sinh hoạt công dân- HSSV.

 

Ghi chú

Lịch công tác tuần, BLĐ viện, các tổ Bộ môn, Đảng bộ Bộ phận, Công đoàn Viện, LCĐ Viện, LCH Viện, Trợ lý Quản lý sinh viên, Trợ lý Đào tạo gửi theo địa chỉ email:hodinhquangdhv@gmail.com trước 18h:00 ngày Chủ nhật hàng tuần.