TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

VIỆN CÔNG NGHỆ HS-MT


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 18

NĂM HỌC 2017 - 2018

(Từ ngày 01/01/2018 đến 07/01/2018)

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần

Địa điểm

Trực Viện

 

Thứ Hai, ngày 01/01/2018

 

 

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2017

 

Thứ Ba, ngày 03/01/2018

Sáng: TS. Hoàng Vĩnh Phú

Chiều: GS. TS. Trần Đình Thắng

 

 13:30

 Phát thẻ BHYT cho Sinh viên Khóa 58

 Trạm Y tế 

 Lớp trưởng các lớp Sinh viên Khóa 58 CNSH, KHMT, CNTP, KTHH.

 Trạm Y tế

 

Thứ Tư, ngày 03/01/2018

 

Sáng:  PGS. TS. Cao Tiến Trung, TS. Hoàng Vĩnh Phú.

Chiều: PGS. TS. Cao Tiến Trung, GS. TS. Trần Đình Thắng.


 

 

8:00

Phát thẻ BHYT cho Sinh viên Khóa 57
Trạm Y tế 
Lớp trưởng các lớp Sinh viên Khóa 57 CNSH, KHMT, CNTP, KTHH.
Trạm Y tế

 

 13:30 Phát thẻ BHYT cho Sinh viên Khóa 56 Trạm Y tế  Lớp trưởng các lớp Sinh viên Khóa 57 KHMT, CNTP, KTHH. Trạm Y tế 

Thứ Năm, ngày 04/01/2018

 

Sáng:  PGS. TS. Cao Tiến Trung, TS. Hoàng Vĩnh Phú.

Chiều: PGS. TS. Cao Tiến Trung, GS. TS. Trần Đình Thắng.


 

 

 8:00

 Hội nghị giao ban cơ quan tháng 01/2018

 Đ/c Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

 - PGS.TS. Cao Tiến Trung
- GS. Trần Đình Thắng
- TS. Hoàng Vĩnh Phú
- Ths. Phan Công Ngọc
- CN. Trần Thị Yến

 Phòng họp tầng 8, Nhà Điều hành

 

 8:00 Phát thẻ BHYT cho Sinh viên Khóa 55 Trạm Y tế  Lớp trưởng các lớp Sinh viên Khóa 55 KHMT, CNTP, KTHH. Trạm Y tế 
 13:30 Phát thẻ BHYT cho Sinh viên Khóa 55 Trạm Y tế  Lớp trưởng các lớp Sinh viên Khóa 54 KTHH.  
 19:00 Hội nghị cán bộ Đoàn - Hội phiên tháng 1/2018 

- BTV Đoàn TN

- BTK Hội SV

 Đ/C: Nguyễn Tân Thành, Bí thư LCĐ Viện. Hội trường A 

Thứ Sáu, ngày 05/01/2018

 

Sáng:  PGS. TS. Cao Tiến Trung, TS. Hoàng Vĩnh Phú.

Chiều: PGS. TS. Cao Tiến Trung, GS. TS. Trần Đình Thắng.


 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 06/01/2018

 

 

Cả ngày

Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống Học sinh, Sinh viên và Hội sinh viên Việt Nam (09//1/1950 - 09/01/2018). Tuyên dương Sinh viên 5 tốt và trao giải thưởng Sao Tháng giêng năm 2017

- BCH Hội Sinh viên Tỉnh

- BTK Hội Sinh viên Trường

- Đ/C: LCH trưởng Viện CN HS - MT.
- Lớp trưởng các lớp thuộc Viện.
- Các sịnh viên có giấy mời.
Hội trường A

 

Chủ nhật, ngày 07/01/2018