BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

Viện Công nghệ HS-MT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 19

NĂM HỌC 2017 - 2018

(Từ ngày 08/01/2018 đến ngày 14/01/2018)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018)

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 08/01/2018

Trực viện: Cao Tiến Trung, Trần Đình Thắng, Hoàng Vĩnh Phú.

14:00

Họp Bộ môn Công nghệ Sinh học – Môi trường

Đ/c Nguyễn Lê Ái Vĩnh

Thành viên Bộ môn

Văn Phòng Viện

Thứ Ba, ngày 09/01/2018

Trực viện: Cao Tiến Trung, Trần Đình Thắng, Hoàng Vĩnh Phú.

Kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống HSSV và Hội Sinh viên Việt Nam (9/01/1950 - 9/01/2018)

9:00

 Họp Bộ môn Hóa dược và Phân tích kiểm kiệm

Đ/c Mai Thị Thanh Huyền

Thành viên Bộ môn

TN409

19:30

Mít tinh kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống HSSV và Hội Sinh viên Việt Nam (9/01/1950 - 9/01/2018). Tuyên dương Sinh viên 5 tốt và trao giải thưởng Sao tháng Giêng năm 2017

BTK Hội Sinh viên trường

- Đ/c Nguyễn Tân Thành, BT LCĐ Viện

- Đ/c BCH LCH Viện

Hội trường A

Thứ Tư, ngày 10/01/2018

Trực viện: Cao Tiến Trung, Trần Đình Thắng, Hoàng Vĩnh Phú.

16:00

Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức QPAN dành cho cán bộ, đợt 3, năm 2017;  Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức QPAN dành cho cán bộ, đợt 1, năm 2018

Đ/c Thái Văn Thành - Phó Hiệu trưởng

-Đ/c Phan Công Ngọc

- Đ/c Hồ Đình Quang

- Đ/c Nguyễn Tân Thành

- Đ/c Nguyễn Thị Huyền

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

Thứ Năm, ngày 11/01/2018

Trực viện: Cao Tiến Trung, Trần Đình Thắng, Hoàng Vĩnh Phú.

 16:00

 Họp Công đoàn trường

 Đ/c Phạm Thị Bình, Chủ tịch Công đoàn

 - Đ/c Nguyễn Đức Diện

 Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Sáu, ngày 12/01/2018

Trực viện: Cao Tiến Trung, Trần Đình Thắng, Hoàng Vĩnh Phú.

08:00

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018; quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

BTV Đảng ủy trường

Đảng viên Đảng bộ phận Viện Công nghệ HS-MT

Hội trường A

14:00

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018; quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

BTV Đảng ủy trường

Đảng viên Đảng bộ phận Viện Công nghệ HS-MT

Hội trường A

Thứ Bảy, ngày 13/01/2018

Nghỉ

Chủ Nhật, ngày 14/01/2018

Nghỉ

Cả tuần

- Viện, BCH Liên chi đoàn Viện, LCH sinh viên Viện tuyên truyền sinh viên thực hiện ôn thi, thi kết thúc học phần nghiêm túc, đạt kết quả cao;

- Trợ lý quản lý sinh viên Viện nhắc nhở Lớp trưởng các lớp nhận thẻ BHYT và phát đúng thời gian quy định;

- Lớp trưởng các lớp khi đi nhận thẻ BHYT nhớ mang theo thẻ sinh viên.

Ghi chú

Lịch công tác tuần, BLĐ viện, các tổ Bộ môn, Đảng bộ Bộ phận, Công đoàn Viện, LCĐ Viện, LCH Viện, Trợ lý Quản lý sinh viên, Trợ lý Đào tạo gửi theo địa chỉ email:hodinhquangdhv@gmail.com trước 18h:00 ngày Chủ nhật hàng tuần.