BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

Viện Công nghệ HS-MT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 20

NĂM HỌC 2017 - 2018

(Từ ngày 15/01/2018 đến ngày 21/01/2018)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018)

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 15/01/2018

Trực viện: Cao Tiến Trung, Trần Đình Thắng, Hoàng Vĩnh Phú.

15:00

Giao ban công tác HSSV

Đ/c Phạm Công Lý - TP. CTCT-HSSV

Trợ lý QLHSSV Viện

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

19:00

Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 4, đợt 1, năm 2018 học Chuyên đề 1

Phòng Tổ chức Cán bộ

- Đ/c Hồ Đình Quang;

- Đ/c Nguyễn Tân Thành;

- Đ/c Nguyễn Thị Huyền.

Phòng A1. 302

Thứ Ba, ngày 16/01/2018

Trực viện: Cao Tiến Trung, Trần Đình Thắng, Hoàng Vĩnh Phú.

14:00

 Đại hội Chi bộ cán bộ Viện Công nghệ Hóa Sinh - Môi trường nhiệm kỳ 2017-2020

Chi ủy Chi bộ cán bộ Viện Công nghệ Hóa Sinh - Môi trường

- Đảng viên chi bộ cán bộ Viện Công nghệ Hóa Sinh - Môi trường.

- Đại diện Đảng ủy (đ/c Nguyễn Huy Bằng, đ/c Cao Tiến Trung), đại diện Văn phòng Đảng - Đoàn thể

Phòng họp tầng 4, nhà A1

16:30

Họp Viện CN HS-MT

BLĐ Viện

Cán bộ Viện

Phòng họp tầng 4, nhà A1

Thứ Tư, ngày 17/01/2018

Trực viện: Cao Tiến Trung, Trần Đình Thắng, Hoàng Vĩnh Phú.

14:00

Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng

Đ/c Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Năm, ngày 18/01/2018

Trực viện: Cao Tiến Trung, Trần Đình Thắng, Hoàng Vĩnh Phú.

 14:00

 Đại hội Chi bộ học viên, sinh viên Viện Công nghệ Hóa Sinh - Môi trường nhiệm kỳ 2017-2020

 Chi bộ học viên, sinh viên Viện Công nghệ Hóa Sinh - Môi trường

 - Đảng viên chi bộ học viên, sinh viên Viện Công nghệ Hóa Sinh - Môi trường.

- Đại diện Đảng ủy (Đ/c Cao Tiến Trung), đại diện Văn phòng Đảng - Đoàn thể

 Phòng họp tầng 4, nhà A1

Thứ Sáu, ngày 19/01/2018

Trực viện: Cao Tiến Trung, Trần Đình Thắng, Hoàng Vĩnh Phú.

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 20/01/2018

Nghỉ

Chủ Nhật, ngày 21/01/2018

7:00

Ngày Chủ nhật Xanh tại cơ sở 1 và cơ sở 2

- BTV Đoàn TN

- BTK Hội SV

 

Theo Kế hoạch của Đoàn TN - Hội SV

Các khu vực đã phân công của BTV Đoàn TN - Hội SV

Cả tuần

- Viện, BCH Liên chi đoàn Viện, LCH sinh viên Viện tuyên truyền sinh viên thực hiện ôn thi, thi kết thúc học phần nghiêm túc, đạt kết quả cao;

- Chi ủy Chi bộ cán bộ Viện Công nghệ Hóa Sinh - Môi trường tổ chức Đại hội Chi bộ cán bộ Viện Công nghệ Hóa Sinh - Môi trường nhiệm kỳ 2017-2020;

- Chi bộ học viên, sinh viên Viện Công nghệ Hóa Sinh - Môi trường  tổ chức Đại hội Chi bộ học viên, sinh viên Viện Công nghệ Hóa Sinh - Môi trường nhiệm kỳ 2017-2020;

- Sơ kết học kỳ 1, Năm học 2017-2018.

Ghi chú

Lịch công tác tuần, BLĐ viện, các tổ Bộ môn, Đảng bộ Bộ phận, Công đoàn Viện, LCĐ Viện, LCH Viện, Trợ lý Quản lý sinh viên, Trợ lý Đào tạo gửi theo địa chỉ email:hodinhquangdhv@gmail.com trước 18h:00 ngày Chủ nhật hàng tuần.