BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

Viện Công nghệ HS-MT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 21

NĂM HỌC 2017 - 2018

(Từ ngày 22/01/2018 đến ngày 28/01/2018)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018)

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 22/01/2018

Trực viện: Cao Tiến Trung, Trần Đình Thắng, Hoàng Vĩnh Phú.

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 23/01/2018

Trực viện: Cao Tiến Trung, Trần Đình Thắng, Hoàng Vĩnh Phú.

8:00

Tập huấn sử dụng Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành  (iOffice)

TT CNTT

Cán bộ phụ trách văn thư Viện

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

19:00

Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 4, đợt 1, năm 2018 học Chuyên đề 3

Phòng Tổ chức Cán bộ

- Đ/c Hồ Đình Quang

- Đ/c Nguyễn Tân Thành

Phòng A1. 302

Thứ Tư, ngày 24/01/2018

Trực viện: Cao Tiến Trung, Trần Đình Thắng, Hoàng Vĩnh Phú.

19:30

Tập huấn các đoàn công tác đi tư vấn tuyển sinh năm 2018

Đ/c Thái Văn Thành, Phó Hiệu trưởng cùng Ban Truyền thông

Theo Quyết định và có giấy mời

Hội trường tầng 8

Thứ Năm, ngày 25/01/2018

Trực viện: Cao Tiến Trung, Trần Đình Thắng, Hoàng Vĩnh Phú.

 8:00

 Tập huấn sử dụng Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành  (iOffice)

 TT CNTT

 Viện Trưởng, Viện Phó Viện Công nghệ HS - MT (mang theo máy tính cá nhân)

 Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành.A1

19:00

Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 4, đợt 1, năm 2018 học Chuyên đề 3

Phòng Tổ chức Cán bộ

- Đ/c Hồ Đình Quang

- Đ/c Nguyễn Tân Thành

Phòng A1. 302

Thứ Sáu, ngày 26/01/2018

Trực viện: Cao Tiến Trung, Trần Đình Thắng, Hoàng Vĩnh Phú.

14:00

Chương trình giao lưu hữu nghị mừng Xuân 2018

Phòng CTCT-HSSV, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Nghệ An

Theo Thông tri triệu tập và Đại biểu có giấy mời.

Hội trường A

Thứ Bảy, ngày 27/01/2018

19:00

Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 4, đợt 1, năm 2018 học Chuyên đề 3

Phòng Tổ chức Cán bộ

- Đ/c Hồ Đình Quang

- Đ/c Nguyễn Tân Thành

Phòng A1. 302

Chủ Nhật, ngày 28/01/2018

7:30

Quảng bá tuyển sinh với Báo Tuổi trẻ tại Thanh Hóa (cả ngày)

Ban Truyền thông

Các đơn vị liên quan

Trung tâm TDTT thành phố Thanh Hóa

Cả tuần

- Viện, BCH Liên chi đoàn Viện, LCH sinh viên Viện tuyên truyền sinh viên thực hiện ôn thi, thi kết thúc học phần nghiêm túc, đạt kết quả cao;

- Chi ủy Chi bộ cán bộ Viện Công nghệ Hóa Sinh - Môi trường tổ chức Đại hội Chi bộ cán bộ Viện Công nghệ Hóa Sinh - Môi trường nhiệm kỳ 2017-2020;

- Chi bộ học viên, sinh viên Viện Công nghệ Hóa Sinh - Môi trường  tổ chức Đại hội Chi bộ học viên, sinh viên Viện Công nghệ Hóa Sinh - Môi trường nhiệm kỳ 2017-2020;

- Sơ kết học kỳ 1, Năm học 2017-2018.

Ghi chú

Lịch công tác tuần, BLĐ viện, các tổ Bộ môn, Đảng bộ Bộ phận, Công đoàn Viện, LCĐ Viện, LCH Viện, Trợ lý Quản lý sinh viên, Trợ lý Đào tạo gửi theo địa chỉ email:hodinhquangdhv@gmail.com trước 18h:00 ngày Chủ nhật hàng tuần.