BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

Viện Công nghệ HS-MT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 22

NĂM HỌC 2017 - 2018

(Từ ngày 29/01/2018 đến ngày 04/02/2018)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018)

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 29/01/2018

Trực viện: Cao Tiến Trung, Trần Đình Thắng, Hoàng Vĩnh Phú.

15:00

Giao ban công tác HSSV

Đ/c Phạm Công Lý - TP. CTCT-HSSV

- Lê Thị Phương Mai

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

Thứ Ba, ngày 30/01/2018

Trực viện: Cao Tiến Trung, Trần Đình Thắng, Hoàng Vĩnh Phú.

8:00

Seminar cấp Viện

Đ/c Lê Quang Vượng

Cán bộ Viện CN HS-MT

Văn phòng Viện

19:00

Lớp GDQP-AN đợt 1 năm  2018 dành cho đối tượng 4 học chuyên đề 6

Phòng TCCB; TT GDQP&AN

- Hồ Đình Quang

- Nguyễn Tân Thành

Phòng học A1.302

Thứ Tư, ngày 31/01/2018

Trực viện: Cao Tiến Trung, Trần Đình Thắng, Hoàng Vĩnh Phú.

9:00

Giới thiệu các chương trình trao đổi ngắn hạn của Chính phủ Hoa Kỳ

Đ/c Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- TS. Hồ Đình Quang;

- Th.S Phan Công Ngọc;

- Th.S Nguyễn Tân Thành;

- Th.S Nguyễn Văn Quốc;

- Th.S Nguyễn Thị Quỳnh Giang

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

Thứ Năm, ngày 01/02/2018

Trực viện: Cao Tiến Trung, Trần Đình Thắng, Hoàng Vĩnh Phú.

 8:00

 Hội nghị giao ban cơ quan tháng 02/2018

Đ/c Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

 Viện Trưởng, Viện Phó, TLĐT, CVVP Viện Công nghệ HS – MT.

 Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 02/02/2018

Trực viện: Cao Tiến Trung, Trần Đình Thắng, Hoàng Vĩnh Phú.

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 03/02/2018

Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018)

Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

14:00

Hội nghị Dân chủ Sinh viên Năm 2018

Đ/c Cao Tiến Trung

- Đại diện Đảng Ủy

- Ban lãnh đạo Viện công nghệ Hóa Sinh – Môi trường

- Trưởng bộ môn

- Cố vấn học tập

- Tất cả các thầy cô trong Viện

- Bí thư liên chi đoàn; Liên chi Hội sinh viên

- Trợ lý học sinh viên

- Chi bộ học viên sinh viên

- Tất cả sinh viên toàn Viện (Yêu cầu tất cả sinh viên đều phải có mặt đầy đủ, đúng giờ). Nếu sinh viên nào vắng mặt phải xin phép , có lý do chính đáng có xác nhận của gia đình, sinh viên không tham gia hội nghị dân chủ sinh viên sẽ bị hạnh kiểm trung bình trong học kỳ 1-2017-2018).

Hội trường A

Chủ Nhật, ngày 04/02/2018

 

 

 

 

 

Cả tuần

- Viện, BCH Liên chi đoàn Viện, LCH sinh viên Viện tuyên truyền sinh viên thực hiện ôn thi, thi kết thúc học phần nghiêm túc, đạt kết quả cao;

- Hội nghị Dân chủ sinh viên Viện Công nghệ Hóa sinh – Môi trường;

- Sơ kết học kỳ 1, Năm học 2017-2018.

Ghi chú

Lịch công tác tuần, BLĐ viện, các tổ Bộ môn, Đảng bộ Bộ phận, Công đoàn Viện, LCĐ Viện, LCH Viện, Trợ lý Quản lý sinh viên, Trợ lý Đào tạo gửi theo địa chỉ email:hodinhquangdhv@gmail.com trước 18h:00 ngày Chủ nhật hàng tuần.