BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

Viện Công nghệ HS-MT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 40

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 24/05/2020)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh trọng điểm quốc gia

Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp

tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 18/05/2020

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 19/05/2020

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 20/05/2020

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 21/05/2020

8:30

Họp Lớp trưởng các lớp sinh viên khoá 57 cử nhân và kỹ sư hệ 4 năm; khoá 56 hệ kỹ sư 5 năm

GS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên các phòng: CTCT-HSSV, Đào tạo

- Lớp trưởng các lớp SV tốt nghiệp tháng 6/2020

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

Thứ Sáu, ngày 22/05/2020

7:25

Thao giảng cấp Viện

Học phần: Thực hành VSV

Giảng viên: Nguyễn Lê Ái Vĩnh

Bộ môn CNSH-MT-ĐD

Cán bộ Viện

PTN 101

Thứ Bảy, ngày 23/05/2020

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 24/05/2020

 

 

 

 

 

Cả tuần

- Ban Truyền thông, Viện, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tiếp tục các hoạt động quảng bá, tư vấn tuyển sinh các bậc học, loại hình đào tạo năm 2020.

Ghi chú

Lịch công tác tuần, BLĐ viện, các tổ Bộ môn, Đảng bộ Bộ phận, Công đoàn Viện, LCĐ Viện, LCH Viện, Trợ lý Quản lý sinh viên, Trợ lý Đào tạo gửi theo địa chỉ email:hodinhquangdhv@gmail.com trước 18h:00 ngày Chủ nhật hàng tuần.