BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

Viện Công nghệ HS-MT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 41

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Từ ngày 25/05/2020 đến ngày 31/05/2020)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh trọng điểm quốc gia

Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp

tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 25/05/2020

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 26/05/2020

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 27/05/2020

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 28/05/2020

7:30

Họp Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Thành viên Hội đồng TĐG;

- BTK CTĐT các ngành: SP Hóa học, SP Ngữ văn, SP Địa lý, GDTH, GDMN, Luật kinh tế, Kế toán, CN Thực phẩm, KTĐK&TĐH;

- Đại diện lãnh đạo TT KĐCLGD

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

Thứ Sáu, ngày 29/05/2020

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 30/05/2020

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 31/05/2020

 

 

 

 

 

Cả tuần

- Ban Truyền thông, Viện, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tiếp tục các hoạt động quảng bá, tư vấn tuyển sinh các bậc học, loại hình đào tạo năm 2020.

Ghi chú

Lịch công tác tuần, BLĐ viện, các tổ Bộ môn, Đảng bộ Bộ phận, Công đoàn Viện, LCĐ Viện, LCH Viện, Trợ lý Quản lý sinh viên, Trợ lý Đào tạo gửi theo địa chỉ email:hodinhquangdhv@gmail.com trước 18h:00 ngày Chủ nhật hàng tuần.