BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

Viện Công nghệ HS-MT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 48

NĂM HỌC 2018 - 2019

(Từ ngày 29/07/2019 đến ngày 04/08/2019)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Vinh (1959 - 2019)

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 29/07/2019

                           Trực viện: Cao Tiến Trung, Trần Đình Thắng, Nguyễn Lê Ái Vĩnh

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 30/07/2019

Trực viện: Cao Tiến Trung, Trần Đình Thắng, Nguyễn Lê Ái Vĩnh

7:30

Đón tiếp sinh viên nhập học K60 của Viện

BLĐ, TLĐT, CVHT, VP Viện

Cán bộ Viện

Văn phòng Viện

8:00

Thẩm định kế hoạch năm học Viện CN Hóa Sinh - Môi trường

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- Tổ thẩm định số 1;

- Viện CN Hóa Sinh - Môi trường: Ban Lãnh đạo Viện, Trưởng Bộ môn, Trợ lý đào tạo.

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

Thứ Tư, ngày 31/07/2019

Trực viện: Cao Tiến Trung, Trần Đình Thắng, Nguyễn Lê Ái Vĩnh

14:00

Hội nghị cán bộ, viên chức và duyệt kế hoạch Viện CN Hóa Sinh - Môi trường

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- Đại diện BTV Công đoàn;

- Trưởng các phòng, ban, trung tâm…có liên quan;

- Thành viên theo Quyết định số 1646/QĐ-ĐHV, ngày 08/7/2019;

- CB, VC Viện CN Hóa Sinh - Môi trường.

 

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Năm, ngày 01/08/2019

Trực viện: Cao Tiến Trung, Trần Đình Thắng, Nguyễn Lê Ái Vĩnh

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 02/08/2019

Trực viện: Cao Tiến Trung, Trần Đình Thắng, Nguyễn Lê Ái Vĩnh

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 03/08/2019

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 04/08/2019

 

 

Cả tuần

- Ban Truyền thông, Viện, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tiếp tục các hoạt động quảng bá, tư vấn tuyển sinh các bậc học, loại hình đào tạo năm 2018. Đón tiếp sinh viên nhập học năm học 2018-2019, Tuần sinh hoạt công dân- HSSV.

Ghi chú

Lịch công tác tuần, BLĐ viện, các tổ Bộ môn, Đảng bộ Bộ phận, Công đoàn Viện, LCĐ Viện, LCH Viện, Trợ lý Quản lý sinh viên, Trợ lý Đào tạo gửi theo địa chỉ email:hodinhquangdhv@gmail.com trước 18h:00 ngày Chủ nhật hàng tuần.