BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

Viện Công nghệ HS-MT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 49

NĂM HỌC 2018 - 2019

(Từ ngày 12/08/2019 đến ngày 18/08/2019)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Vinh (1959 - 2019)

Chào mừng kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2019)

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày12/08/2019

                           Trực viện: Cao Tiến Trung, Trần Đình Thắng, Nguyễn Lê Ái Vĩnh

7:30

Đón tiếp sinh viên K60 nhập học

BLĐ Viện

BLĐ Viện, TL ĐT, TL QLSV

VP Viện

8:30

Họp xét học bổng Vallet năm 2019

BLĐ Viện

BLĐ Viện, TLĐT. TLQLSV, CVHT

VP Viện

Thứ Ba, ngày 13/08/2019

Trực viện: Cao Tiến Trung, Trần Đình Thắng, Nguyễn Lê Ái Vĩnh

7:30

Họp Giao ban Cố vấn học tập

TS. Nguyễn Thanh Mỹ, Phó trưởng phòng Đào tạo

- TS. Đào Thị Minh Châu

- ThS. Nguyễn Văn Quốc

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

10:00

Họp trực tuyến về phát triển chương trình đào tạo CDIO với GS. Hồ Tấn Nhựt

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Thành viên Ban NCLL CDIO của Viện

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Tư, ngày 14/08/2019

Trực viện: Cao Tiến Trung, Trần Đình Thắng, Nguyễn Lê Ái Vĩnh

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 15/08/2019

Trực viện: Cao Tiến Trung, Trần Đình Thắng, Nguyễn Lê Ái Vĩnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 16/08/2019

Trực viện: Cao Tiến Trung, Trần Đình Thắng, Nguyễn Lê Ái Vĩnh

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 17/08/2019

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 18/08/2019

 

 

Cả tuần

- Ban Truyền thông, Viện, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tiếp tục các hoạt động quảng bá, tư vấn tuyển sinh các bậc học, loại hình đào tạo năm 2018. Đón tiếp sinh viên nhập học năm học 2018-2019, Tuần sinh hoạt công dân- HSSV.

Ghi chú

Lịch công tác tuần, BLĐ viện, các tổ Bộ môn, Đảng bộ Bộ phận, Công đoàn Viện, LCĐ Viện, LCH Viện, Trợ lý Quản lý sinh viên, Trợ lý Đào tạo gửi theo địa chỉ email:hodinhquangdhv@gmail.com trước 18h:00 ngày Chủ nhật hàng tuần.