Nguyễn Đình Phúc, Cựu sinh viên K47 - KHMT, Khoa Sinh học, Trường Đại học Vinh.

Công tác: Phó ban Khoa học công nghệ, Viện Khoa học Môi trường và Xã hội, Biên tập viên Tập chí Tri thức Xanh

Năm 2006, Đại học Vinh là trường đại học đầu tiên của khu vực miền Trung chính thức mở chuyên ngành đào tạo cử nhân Khoa học môi trường. Đây là cột mốc quan trọng đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của ngành Khoa học môi trường trong khu vực nói chung và chương trình đào tạo của Trường nói riêng. Dù là khóa đầu tiên, nhưng trong suốt 4 năm học tập, lớp 47B Khoa học môi trường luôn nhận được sự quan tâm, chỉ dạy tận tình của đội ngũ thầy cô giáo khoa Sinh học cũng như các chuyên gia, giảng viên đầu ngành về Khoa học môi trường trong cả nước. Là một ngành mới, với nhiều khó khăn về nhân lực cũng như cơ sở vật chất, trang thiết bị nhưng suốt khóa học, Lớp luôn nhận được sự chăm lo tận tình của thầy cô giáo, ban lãnh đạo Khoa. Tình cảm gắn bó, sự quan tâm, sẻ chia giữa thầy cô giáo với sinh viên là điều đặc biệt nhất lưu lại đối với mỗi cựu sinh viên sau này.

Hiện nay, thế hệ cựu sinh viên những khóa đầu tiên của ngành Khoa học môi trường - Đại học Vinh đã và đang gặt hái nhiều thành công, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của xã hội nói chung và ngành môi trường ở Việt Nam nói riêng. Rất nhiều cựu sinh viên đang công tác trong các cơ quan quản lý hành chính, các cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp tại khắp các tỉnh thành trong cả nước. Bên cạnh đó, nhu cầu nguồn nhân lực ngành môi trường trong các tập đoàn, công ty, doanh nghiệp ngày càng bức thiết là tiền đề quan trọng thúc đẩy sự phát triển của ngành Khoa học môi trường nói chung và chương trình đào tạo cử nhân Khoa học môi trường nói riêng.

Khoa học môi trường là một môn khoa học đa ngành, đòi hỏi kiến thức tổng quát từ tất cả các lĩnh vực khoa học cơ bản như toán học, vật lý, hóa học, sinh học,… cũng như các kiến thức hệ thống như khoa học tự nhiên, khoa học kinh tế, khoa học xã hội, khoa học nhân văn… do vậy, việc đáp ứng chất lượng là thách thức không nhỏ đối với các cơ sở đào tạo. Đây là một ngành rất mới, kể cả đối với các trường đại học chủ chốt ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, sau chặng đường hơn 10 năm, chương trình học của ngành Khoa học môi trường Đại học Vinh đã và đang không ngừng được đổi mới, để phù hợp hơn với nhu cầu xã hội. Bên cạnh đó, đội ngũ giảng viên, trang thiết bị, cơ sở vật chất, năng lực phòng thí nghiệm và thực hành ngày càng được nâng cao là một trong những yếu tố quan trọng đảm bảo hiệu quả và chất lượng công tác đào tạo. 

                                                                                     Nguyễn Đình Phúc, Cựu sinh viên K47-KHMT