Căn cứ vào Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, BCH Trung ương Đoàn, Ban chấp hành Đoàn trường Đai học Vinh, tháng 9 vừa qua BCH Đoàn viện Công nghệ Hóa sinh - môi trường đã triển khai công tác tới tất cả các chi đoàn về việc tiến hành đại hội chi đoàn nhiệm kì 2017-2018. Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng, lãnh đạo Viện và của BCH Đoàn Viện, 21 chi đoàn đã tổ chức đại hội thành công rực rỡ.

Với tinh thần học hỏi, thẳng thắn chia sẻ, các sinh viên chia sẻ trực tiếp những quan niệm, nói rõ lên tình hình để góp phần phong trào Đoàn, hội cũng như phong trào học tập đi lên.


 Đại hội Chi đoàn - Lớp 55K1 Công nghệ Thực phẩm.

    Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo cùng các thầy cô giáo và Đoàn viện luôn quan tâm sát sao, hỗ trợ sinh viên trong học tập cũng như cuộc sống.

Tuyên dương các cán bộ Lớp xuất sắc.


Đại hội Chi đoàn - Lớp K55B2 Khoa học môi trường.

    Với tinh thần trên cũng sự nỗ lực cố gắng học hỏi không ngừng, sinh viên Đoàn viện Công nghệ Hóa Sinh – Môi trường luôn quyết tâm phấn đấu trở thành sinh viên tiêu biểu trong công tác Đoàn hội và trong học tập, đưa Đoàn viện ngày càng phát triển hơn nữa.

                                                        Tin và bài: LCĐ Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường.