-------------------------------------------------

Trường đại học thành phố vinh

Nơi đây đào tạo phục chinh nhân tài

Xứng danh quê hương của ngài

Bác còn sống mãi tượng đài Chí Minh

Luôn luôn toả sáng thành vinh

Quyết tâm đào tạo phục sinh lòng người

Thầy cô ưu tú điểm mười

Cùng trò phấn đấu sáng ngời tương lai

Gieo mầm thế hệ ngày mai

Xứng danh nguyễn huệ thanh oai trước trường

Anh hùng dân tộc phi thường

Trường vinh lộng lẫy cạnh đường bắc nam

Mùa hè toả mát sông lam

Mùa đông sửi ấm tâm lương con người

Đại học vinh thật tuyệt vời

Trung tâm đào tạo sáng ngời tương lai

                             Tác giả: Nuyễn Hữu Phi - K55B2 KHMT.