Theo thông báo của Ủy ban giải thưởng KOVA ngày 23 tháng 4 năm 2018, Trường Đại học Vinh đã có thông báo số 479/ĐHV-CTCTHSSV ngày 08 tháng 05 năm 2018 về việc xét chọn giải thưởng KOVA lần thứ 16 cho Sinh viên Trường Đại học Vinh với 2 hạng mục: Giải thưởng KOVA hạng mục triển vọng và Học bổng KOVA hạng mục nghị lực. Ở hạng mục triển vọng, tặng thưởng cho những sinh viên có học lực trong các năm học đạt loại xuất sắc, xếp loại rèn luyện từ loại tốt trở lên; có đề tài NCKH đạt kết quả tốt, đạt giải từ cấp trường trở lên trong năm 2017 hoặc 2018; các công trình có tính sáng tạo và triển vọng ứng dụng cao; sẽ có 2 giải thưởng trị giá 10.000.000 đồng mỗi giải. Ở hạng mục Nghị lực, tặng 5 suất học bổng, mỗi suất trị giá 8.000.000 đồng cho sinh viên đạt học lực các năm học loại giỏi trở lên và hạnh kiểm đạt loại tốt trở lên; gia đình thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo; con mồ côi, bản thân sinh viên hoặc bố mẹ sinh viên bị tàn tật, khuyết tật, bệnh nặng, biến cố gia đình.

            Đây là cơ hội cho các sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, giỏi đang học tập các khóa 55 Kỹ sư, 56 và 57 của Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường, ưu tiên các sinh viên nữ, sinh viên các dân tộc thiểu số hoặc vùng sâu, vùng xa. Đó cũng là mục tiêu phấn đấu cho các em sinh viên khóa 58, phấn đấu học tập và rèn luyện tốt để đạt giải thưởng trong những năm tiếp theo. Đặc biệt, các sinh viên tăng cường các hoạt động nghiên cứu khoa học, gắn lý thuyết với thực hành.

            Thông tin chi tiết, các em sinh viên có thể xem tại đây.

Tin: HĐQ