Thực hiện kế hoạch số 770/KH-ĐHV ngày 12/3/2015 về việc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2014-2015 của Trường Đại học Vinh, ngày 12/3/2015, Khoa Sinh học đã tổ chức thành công Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Khoa và lựa chọn các đề tài khoa học có ý nghĩa tham gia Hội nghị tổng kết công tác SV NCKH cấp Trường.

Đây là dịp để các em sinh viên trình bày những kết quả hoạt động NCKH của mình đã đạt được trong suốt năm học vừa qua. Trong hội nghị lần này, điều đáng chú ý là ngoài những báo cáo của sinh viên năm thứ 4 còn có sự tham gia trình bày của các em sinh viên năm thứ hai, thứ ba. Các em cũng đã thể hiện được những kết quả nghiên cứu đáng khích lệ. Qua hội nghị cũng cho thấy những cố gắng, niềm đam mê của các em sinh viên đối với nghiên cứu khoa học, nhất là việc nắm vững được mục tiêu, sử dụng các phương pháp nghiên cứu hợp lý để thực hiện nội dung nghiên cứu, các kết quả nghiên cứu đáng tin cậy.

Trên cơ sở các đề tài NCKH được thực hiện trong năm 2014, các Tổ bộ môn đã lựa chọn 13 đề tài nghiên cứu để báo cáo trong Hội nghị. Các hướng nghiên cứu chính bao gồm nghiên cứu cơ bản tài nguyên Động, Thực vật, các nghiên cứu ứng dụng về công nghệ xử lý môi trường, quản lý môi trường.

Hội đồng Khoa học và đào tạo Khoa đã lựa chọn 5 báo cáo để gửi đăng trong kỷ yếu Hội nghị Sinh viên NCKH cấp Trường của các sinh viên và nhóm nghiên cứu; 2 đề tài tham gia báo cáo tại Hội nghị tổng kết công tác SV NCKH cấp Trường của nhóm sinh viên Bùi Thị Thắm và cs., lớp 53B Cử nhân Sinh và của sinh viên Bửu Thị Phương, lớp 54B Cử nhân Sinh.

Dưới đây là một số hình ảnh của Hội nghị tổng kết công tác SVNCKH Khoa Sinh học: 

PGS. TS. Cao Tiến Trung chủ trì Hội nghị: 

 

Các báo cáo của sinh viên: 

 

Nhận xét của các thành viên trong Hội đồng khoa học và đào tạo Khoa: 

 

Toàn cảnh Hội nghị:

Khoa Sinh học./.