Ngày 14 tháng 05 năm 2013, Khoa Sinh học đã tổ chức thành công Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Khoa. Đây là một trong những hoạt động thường niên của Khoa diễn ra hàng năm nhằm đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học của các em sinh viên. Bên cạnh đó cũng là hình thức nhằm khuyến khích và động viên tinh thần của các em tham gia tích cực vào công tác nghiên cứu khoa học. Hội nghị này cũng là dịp để Khoa và các Tổ bộ môn nhìn lại hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên và có sự định hướng về những vấn đề cần nghiên cứu trong thời gian tới.

Các Tổ bộ môn đã lựa chọn 10 đề tài nghiên cứu để báo cáo trong Hội nghị. Hướng nghiên cứu của các đề tài gồm: phương pháp giảng dạy, quản lý môi trường, công nghệ xử lý môi trường, nghiên cứu hóa mô miễn dịch và bệnh học (điều trị ARV ở bệnh nhân nhiễm HIV).

Các báo cáo đã nêu bật được những kết quả nghiên cứu chính của đề tài, qua đó cũng cho thấy các em sinh viên nắm vững mục tiêu và nội dung nghiên cứu, sử dụng các phương pháp hợp lý, các kết quả nghiên cứu đáng tin cậy. Các báo cáo trình bày tương đối hợp lý, rõ ràng.

Hội nghị cũng thống nhất lựa chọn 5 báo cáo để gửi đăng trong kỷ yếu Hội nghị Sinh viên NCKH cấp Trường của các em sinh viên: Hoàng Anh Toàn, Lê Minh Thanh, Nguyễn Thị Tuyết, Đặng Thị Hoài Thương và Trịnh Thị Hương. Trong đó có 2 đề tài sẽ tham dự báo cáo cấp Trường của sinh viên Hoàng Anh Toàn và Nguyễn Thị Tuyết.

Dưới đây là một số hình ảnh tại hội nghị:

Phát biểu của TS Cao Tiến Trung tại Hội nghị:

 

 

Phát biểu của TS Hoàng Vĩnh Phú:

 

Các báo cáo của Sinh viên tham gia Hội nghị:

 

Các thành viên Hội đồng khoa học:

Khoa Sinh học./.