1
Bạn cần hỗ trợ?
Tuesday,day 20 month 8 year 2019
21:21 20/07/2018

Lịch Seminar Viện Công nghệ Hóa Sinh – Môi trường

Viện Công nghệ Hóa Sinh - Môi trường thông báo lịch Seminar cấp Viện.

MS 550 - 24/7/2018 : TS. Hoàng Vĩnh Phú; TS. Nguyễn Lê Ái Vĩnh

Tên seminar:
1. Nghiên cứu hoàn thiện chương trình đào tạo ngành Công nghệ sinh học tiếp
cận CDIO.
2. Nghiên cứu xây dựng mục tiêu, chuẩn đầu ra, đề cương tổng quát học phần Vi
sinh học tiếp cận CDIO cho ngành Khoa học môi trường.
- Thời gian: 7:00, ngày 24/07/2018.
- Địa điểm: Văn phòng Viện Công nghệ Hóa Sinh – Môi trường.
- Người trình bày:
1. TS. Hoàng Vĩnh Phú
2. TS. Nguyễn Lê Ái Vĩnh
- Đơn vị: Bộ môn Công nghệ Sinh học, Viện Công nghệ Hóa Sinh – Môi trường

Related

Last update

© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường; 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: viencnhsmt@vinhuni.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS. Cao Tiến Trung - Viện trưởng

Quản trị Subweb: TS. Hồ Đình Quang
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.