Tham dự hội nghị có 21 cán bộ viên chức Viện Công nghệ Hóa sinh – Môi trường thuộc Ban lãnh đạo Viện, Bộ môn Công nghệ Thực phẩm, Bộ môn Công nghệ sinh học – Môi trường, Bộ môn Hóa dược và phân tích kiểm nghiệm. Về phía lãnh đạo nhà trường, hội nghị vinh dự được đón tiếp PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng, Phó hiệu trưởng đến tham dự và chỉ đạo hội nghị. Tham gia hội nghị và duyệt kế hoạch năm học có đại diện Hội đồng trường, Ban thường vụ Công đoàn trường; Đại diện lãnh đạo các phòng ban, trung tâm; Hội đồng thẩm định kế hoạch năm học; Đại diện nhóm nghiên cứu lý luận CDIO và các cán bộ quan tâm.

Hội nghị được tiến hành dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch gồm: PGS.TS. Cao Tiến Trung, Viện trưởng; TS. Hoàng Vĩnh Phú, Phó Viện trưởng; ThS. Nguyễn Đức Diện, Chủ tịch Công đoàn Viện; thư ký hội nghị: ThS. Phan Công Ngọc và ThS. Trần Thị Phương Chi.

Thay mặt Đoàn chủ tịch, PGS.TS. Cao Tiến Trung đã trình bày Báo cáo tổng kết việc thực hiện kế hoạch năm học 2017-2018 và phương hướng năm học 2018-2019 của cán bộ viên chức Viện Công nghệ Hóa Sinh – Môi trường. Báo cáo đã nhấn mạnh những thành tích của Viện đạt được trong năm qua như: Công tác chính trị tư tưởng; Công tác tổ chức và bồi dưỡng cán bộ; Công tác giảng dạy, chuyên môn nghiệp vụ; Công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; Công tác khảo thí và kiểm định chất lượng; Công tác cơ sở vật chất. Với những thuận lợi và khó khăn khi thành lập mới viện ngày 04 tháng 04 năm 2018 theo chủ trương tái cấu trúc nhà trường, Viện có 24 cán bộ gồm 22 cán bộ giảng dạy và 2 cán bộ hành chính đảm nhận 7099 giờ, vượt chuẩn 3441 giờ. Viện quản lý khoảng 705 sinh viên của 6 ngành gồm Khoa học môi trường, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sinh học, Công nghệ Kỹ thuật hóa học, Sinh học, Hóa học. Bên cạnh công tác giảng dạy, hoạt động nghiên cứu khoa học cũng được đẩy mạnh, đạt kết quả cao với 30 bài báo trên các tạp chí trong nước (8 bài) và quốc tế (12 bài); đăng ký 03 đề tài cập Bộ, 01 đề tài Nafosted, 02 đề tài cấp Tỉnh, 05 đề tài cấp Trường; xuất bản 02 giáo trình, 03 giáo trình đã nghiệm thu chuẩn bị xuất bản; thực hiện 23 buổi seminar chuyên môn, dự giờ thăm lớp. Trong công tác hợp tác quốc tế, Viện đã đón tiếp 6 đoàn đại biểu với 10 chuyên gia, trong đó, đoàn đại biểu của đại học Cambridge (01 chuyên gia), đoàn công tác IUCN (1 chuyên gia), FTB (01), US FSF (01 chuyên gia) SVW(02 chuyên gia), đoàn của tổ chức INUE - Kochi (04 chuyên gia). Viện đã mở được 1 mã ngành mới là ngành Điều dưỡng, bắt đầu tuyển sinh từ năm học 2018-2019, chuẩn bị các thủ tục cần thiết để mở mã ngành thạc sĩ Quản lý Tài nguyên và Môi trường, dự kiến hoàn thành trong năm 2018. Trong phương hướng năm học 2018-2019, phát huy những mặt đã làm được, khắc phục những tồn tại yếu kém, Viện Công nghệ Hóa Sinh môi trường phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm học, đạt các chỉ tiêu đề ra. Viện phấn đấu củng cố công tác tuyển sinh, thực hiện đầy đủ giờ dạy theo quy định, bồi dưỡng cán bộ, nâng cao trình đồ chuyên môn, nghiệp vụ. Bên cạnh đó, báo cáo đã chỉ ra những tồn tại và đề ra phương hướng khắc phục những tồn tại trên trong năm học mới.

Tiếp theo hội nghị, thay mặt Đoàn chủ tịch, TS. Hoàng Vĩnh Phú đã trình bày kế hoạch năm học 2018-2019. Trong năm học 2018-2019, Viện kế hoạch đào tạo khoảng 705 sinh viên các ngành, trong đó khoảng 250 sinh viên tuyển sinh mới ở tất cả các ngành, các hệ đào tạo. Toàn viện dự kiến giảng dạy 7753 giờ chuẩn với 22 cán bộ giảng dạy. Về công tác cán bộ, Viện dự kiến tuyển mới 2 cán bộ Điều dưỡng, 2 cán bộ đi học NCS, 1 cán bộ đi học NCS ở nước ngoài, 2 cán bộ tham gia lớp Cao cấp chính trị, 3 cán bộ tham gia lớp Trung cấp chính trị, 3 cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng tiếng anh. Viện phấn đấu nâng cao chất lượng các công trình nghiên cứu khoa học, đạt chỉ tiêu công bố khoảng 23 công trình, tiến hành khoảng 30 seminar, 1 hội thảo quốc gia, 3 giáo trình phục vụ công tác giảng dạy. Nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch tuyển sinh, Viện sẽ xây dựng kế hoạch quảng bá tuyển sinh chi tiết cho năm học 2018-2019 để trình Ban giám hiệu phê duyệt và thực hiện song song với chương trình quảng bá tuyển sinh của Nhà trường.

Hội nghị đã nghe ý kiến thảo luận, đóng góp ý kiến của đại biểu tham dự trình bày về các nhóm vấn đề như: Đánh giá hiệu quả của công cuộc tái cấu trúc nhà trường, triển khai chương trình đào tạo theo tiếp cận CDIO; Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ; Chính sách hỗ trợ, giảm giờ dạy cho giáo viên nghiên cứu; Tăng công bố quốc tế và chất lượng công bố; Quỹ nghiên cứu khoa học của Trường; Công việc mua hóa chất, bảo quản hóa chất, phân chia hóa chất; quản lý thực hành thí nghiệm chưa hiệu quả, tồn kho nhiều hóa chất, hóa chất cần thiết cho thí nghiệm chưa mua đúng yêu cầu; Dự án thiết bị đầu tư thiếu hóa chất chạy thử, tập huấn chuyển giao công nghệ; Phân công người chuẩn bị cho ngành Điều dưỡng; Công tác tuyển sinh có nhiều điểm yếu, chưa thuyết phục sinh viên, sinh viên chưa mặn mà với công việc; Viện chưa có chuyên ngành đào tạo thạc sĩ, nhu cầu cần rất lớn; Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, tài liệu phục vụ học tập cho ngành Điều dưỡng, cho quá trình đào tạo CDIO. Thay mặt Viện, Đoàn chủ tịch xin tiếp thu ý kiến và tiến hành xử lý sớm nhất có thể trong thời gian tới.

Tham gia và phát biểu chỉ đạo hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng thay mặt cho đoàn cán bộ Nhà trường gửi lời chúc mừng đến toàn thể thầy cô, cán bộ viện đã đi vào hoạt động nề nếp hoạt động, khắc phục khó khăn và đạt được những thành tích đáng khích lệ. PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng cho rằng, mở mã ngành đào tạo là một xu thế của hầu hết các trường đại học, nhằm tăng người học trong khi vòng đời mỗi ngành ngày càng ngắn, cuộc cách mạng 4.0 có nhiều biến đổi, nhu cầu giảm, xu hướng tích hợp các ngành. Theo PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng, Viện cần tập trung phát triển các thế mạnh về nghiên cứu khoa học, thực hiện các đề tài, đề án chuyển giao công nghệ, đăng ký sở hữu trí tuệ, giải pháp hữu ích; giao cho các nhóm nghiên cứu mạnh trong Viện thực hiện như nhóm nghiên cứu GS. Trần Đình Thắng, PGS.TS. Cao Tiến Trung, TS. Nguyễn Lê Ái Vĩnh. Đồng thời, chú ý phát triển dịch vụ liên quan viện có thể đảm nhận, ngành điều dưỡng, phòng khám, mở trung tâm khám chữa bệnh; Công nghệ thực phẩm, điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe gia đình, công nghệ sinh học. Mở Ngành Đào tạo sau đại học ngành gắn với công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm, môi trường. Cử cán bộ học tập, bồi dưỡng các ngành để đảm nhận các chuyên ngành phù hợp.

Hội nghị đã nhất trí bầu 05 Đại biểu đi dự Hội nghị Cán bộ viên chức Trường và Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018 – 2019 bằng hình thức bỏ phiếu tại hội nghị.

Với sự thống nhất cao, Hội nghị đã thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị cán bộ viên chức và duyệt kế hoạch năm học 2018 - 2019 Viện Công nghệ Hóa Sinh – Môi trường. Hội nghị tin tưởng dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của Ban lãnh đạo Viện với sự đồng lòng, đoàn kết của tập thể cán bộ viên chức Viện sẽ hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mà nghị quyết hội nghị đề ra.

Hội nghị cán bộ viên chức và duyệt kế hoạch năm học 2018 - 2019 Viện Công nghệ Hóa Sinh – Môi trường đã bế mạc vào hồi 17 giờ 00 phút cùng ngày.


Một số hình ảnh hội nghịPGS.TS. Cao Tiến Trung trình bày Báo cáo tổng kết việc thực hiện kế hoạch năm học 2017-2018 và phương hướng năm học 2018-2019 của Viện Công nghệ Hóa Sinh - Môi trườngTS. Hoàng Vĩnh Phú trình bày Kế hoạch năm học 2018-2019.PGS.TS. Cao Tiến Trung chủ trì phần phát biểu ý kiến của Hội nghịPGS.TS. Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng, phát biểu chỉ đạo hội nghịCán bộ Viện bỏ phiếu bầu Đại biểu đi dự Hội nghị Cán bộ viên chức Trường và Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018 – 2019 


Tin, bài và ảnh: HĐQ