Việt Nam được thiên nhiên ưu đãi với nguồn vốn tự nhiên quý giá. Nguồn tài nguyên rừng của Việt Nam cần phải được bảo tồn vì lợi ích của những thế hệ mai sau. Để đạt được mục đích đó chúng ta cần sự tham gia của rất nhiều cơ quan, tổ chức có liên quan. Chúng ta cần phải chủ động xác định các thách thức và tìm kiếm các giải pháp cả về mặt chính sách lẫn cách thực hiện dành cho công tác bảo tồn rừng, điển hình như áp dụng kỹ thuật horizon scanning để tìm ra các giải pháp khả thi.

Trường Đại học Exeter - Vương quốc Anh và Trường Đại học Vinh - Việt Nam đã cùng nhau tổ chức hội thảo Horizon Scanning về những thách thức và giải pháp trong công tác bảo tồn rừng ở Việt Nam vào ngày 21 tháng 5 tại Trường Đại học Vinh. Hội thảo lần này là một phần trong chương trình hợp tác quan trọng của cả hai trường kể từ tháng 10/2017. Hội thảo này có sự hội tụ của nhiều chuyên gia từ giới khoa học (Đại học Cambridge - Vương quốc Anh, Đại học Michigan - Hoa Kỳ, Đại học Exeter - Vương quốc Anh), các tổ chức phi chính phủ (như Pan Nature), các tổ chức chính phủ (Bộ tài nguyên và môi trường (MONRE), Cục kiểm lâm) và Liên minh bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN).  Hội thảo lần này là sự tiếp nối của cuộc tham vấn trực tuyến có sự đóng góp của 266 cá nhân chủ chốt trên phạm vi cả nước được mời tham gia khảo sát. Trong hội thảo này, kết quả của cuộc tham vấn đã được đưa ra thảo luận và các chuyên gia được yêu cầu xếp thứ tự ưu tiên một số hành động được đề xuất trong cuộc khảo sát.

Buổi hội thảo được tài trợ bởi tập đoàn Dragon Captial Vietnam, là một phần của Sáng kiến Scriven. Ban cố vấn khoa học của dự án này gồm có GS. Brendan Godley, Stuart Bearhop, Annette Broderick, T.S Ana Nuno và TS. Nibedita Mukherjee từ Trường Đại học Exeter; PGS. Cao Tiến Trung và cô Hoàng Thương Huyền từ Trường Đại học Vinh, ông Nguyễn Việt Anh từ Trường Đại học Libre de Bruxelles – Bỉ và cô Lan Anh từ trường Đại học Ghent - Bỉ.

Dựa trên những thảo luận trong buổi hội thảo, một bản tổng hợp kết quả dành cho các nhà hoạch định chính sách sẽ được chuẩn bị và chia sẻ với các cơ quan chính phủ nhằm hỗ trợ việc cải thiện tình trạng bảo tồn nguồn tài nguyên rừng của Việt Nam.

Một số hình ảnh từ Hội thảo:

Tin bài: PGS.TS. Cao Tiến Trung