Ngành Cử nhân Khoa học Môi trường được đào tạo tại Cơ sở 1 - Trường Đại học Vinh. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, sinh viên có đủ kiến thức khoa học về thế giới tự nhiên và hiểu được những cách thức mà con người tương tác với thế giới tự nhiên; có đủ kiến thức và kỹ năng để thu thập, xử lý thông tin khoa học, áp dụng và đề xuất các giải pháp khoa học, kỹ thuật cho các vấn đề môi trường và phát triển bền vững; có đủ kiến thức, kỹ năng và phẩm chất cần thiết để tham gia và thực hành nghề nghiệp.

Sinh viên Khoa học Môi trường được học tập với các giảng viên nhiều kinh nghiệm; được rèn luyện trong một không gian giao tiếp tiếng Anh, đầy đủ thiết bị thí nghiệm hiện đại và tiếp xúc nhiều với đời sống sản xuất; được triển khai những ý tưởng khoa học của mình nhằm bảo vệ môi trường và thực hành khởi nghiệp. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc trong các cơ quan nhà nước quản lý về môi trường, các công ty môi trường, các tổ chức bảo vệ môi trường, trong bộ phận quản lý môi trường của các nhà máy, xí nghiệp; ngoài ra, sinh viên được giới thiệu để tiếp tục học lên bậc thạc sĩ chuyên ngành Khoa học Môi trường, Quản lý Tài nguyên - Môi trường hoặc Công nghệ Môi trường ở trong nước và nước ngoài.

 

Sinh viên ngành Khoa học Môi trường đi tham quan học tập

                                                                                            Tin bài và ảnh: TS. Nguyễn Lê Ái Vĩnh