Ngày 5 tháng 6 năm 1972, Hội nghị  của Liên Hợp quốc về Con người  và Môi trường Thế giới được tổ chức tại Stockholm, Thụy Điển, Trong cuộc họp này, Chương trình Môi trường Liên Hợp quốc được thành lập. Đại Hội đồng Liên Hợp quốc cũng đã quyết định chọn ngày 5 tháng 6 hàng năng kể từ năm 1972 là Ngày Môi trường Thế giới và giao cho Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (United Nations Environment Programme - UNEP) có trụ sở tại Nairobi, Kenya, tổ chức kỷ niệm sự kiện này. Kể từ đó, hơn 150 quốc gia trên thế giới đã hưởng ứng tham gia vào ngày kỷ niệm này [1].

Ngày Môi trường Thế giới với ý nghĩa lớn lao là tập trung sự chú ý của toàn thế giới vào tầm quan trọng của môi trường, khuyến khích sự quan tâm của các chính trị gia, các quốc gia và vùng lãnh thổ có những hành động thiết thực để bảo vệ môi trường. Sự kiện này mang tính nhân văn cao cả và kết nối thế giới, nó trao quyền cho con người để trở thành tác nhân tích cực trong quá trình phát triển bền vững và bình đẳng, nâng cao hiểu biết của các cộng đồng về vai trò then chốt của môi trường, ủng hộ sự chung tay cùng cộng đồng để đảm bảo rằng, tất cả các quốc gia, dân tộc và vùng lãnh thổ được hưởng một tương lai an toàn, bền vững và thịnh vượng [2,3].

Hàng năm, Liên Hợp Quốc chọn một thành phố để tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Môi trường Thế giới. Chính phủ và thành phố nước chủ nhà sẽ hợp tác với UNEP để trang trí, vận động, tuyên truyền và tổ chức sự kiện này. Chủ đề, khẩu hiệu và logo sẽ được chọn mỗi năm để làm trọng tâm cho các tài liệu tuyên truyền về Ngày Môi trường Thế giới, cũng như các hoạt động cổ động trên toàn cầu

Ở Việt Nam cũng đã hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm Ngày Môi trường Thế giới từ năm 1982 trong phạm vi cả nước. Hàng năm, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan ban ngành, địa phương phát động, tuyên truyền và tổ chức sôi nổi ngày lễ này trên cả nước với nhiều hoạt động thiết thực như chiến dịch làm sạch đẹp môi trường sống, môi trường làm việc, môi trường biển... .Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng chọn ra một địa phương đại diện làm nơi mít tinh, phát động, tuyên truyền và tổ chức các hoạt động trọng tâm cho cả nước. Ngày Môi trường Thế giới ở Việt Nam được hưởng ứng nhiệt tình và có sự tham gia của mọi tầng lớp nhân dân: Cơ quan Chính phủ, cơ quan ban ngành các tỉnh, địa phương, các tổ chức quốc tế và các Đại sứ quán ở Việt Nam, học sinh, sinh viên, các tổ chức xã hội và toàn người dân.

Năm 2017, Chủ đề Ngày Môi trường thế giới là: “Sống hài hòa với thiên nhiên” nhằm kêu gọi, khuyến khích cộng đồng gắn bó hữu cơ với thiên nhiên, từ đó cảm nhận vẻ đẹp cũng như tầm quan trọng của nó đối với cuộc sống; đồng thời chia sẻ, tiếp nối lời kêu gọi bảo vệ Trái đất, bảo vệ mối quan hệ hài hòa và bền vững giữa con người và thiên nhiên.

                     Ngày Môi trường thế giới năm 2017: “Sống hài hòa với thiên nhiên” [3].

Lễ phát động Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới sẽ được Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức vào tối ngày 04 tháng 6 năm 2017  tại Thành phố Bà Rịa  (thành phố được chọn đăng cai) và phát sóng trực tiếp trên Đài truyền hình Việt Nam.

   Ngày Môi trường thế giới năm 2017 ở Việt Nam.

Thực hiện Hướng dẫn số 25-HD/BTGTW ngày 16/2/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2017, căn cứ Công văn số 2035/BGDĐT-KHCNMT và Công văn số 2036/BGDĐT-KHCNMT ngày 12/5/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2017; thực hiện "Tháng hành động vì môi trường thế giới" hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2017 và Ngày Quốc tế đa dạng sinh học, Trường Đại học Vinh cũng đã có kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2017 và Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam (01/6 - 08/6/2017), với lễ mít tinh Ngày Môi trường thế giới 05/6/2017 và Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam từ 6 giờ 30', ngày 09/6/2017 tại Science Square, Trường Đại học Vinh, sau đó là hoạt động ra quân làm sạch bãi biển Cửa Lò.

Tài liệu hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2017 tại dia_cd_ngay_mttg_2017.rar

 

[1].https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%A0y_M%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_Th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi

[2].http://www.indiacelebrating.com/events/world-environment-day/

[3].http://www.vacne.org.vn/lich-su-va-y-nghia-ngay-moi-truong-the-gioi/212245.html

[4].https://d1e4pidl3fu268.cloudfront.net/9a13db62-e34b-4179-9412-a499726076ed/Capture.crop_617x463_18%2C0.preview.PNG

                                                                                                                                                                                                                                                     Tin và bài: HĐQ.