Đảng bộ Bộ phận

Cao Tiến Trung
Trần Đình Thắng
Hoàng Vĩnh Phú
Nguyễn Đức Diện
Lê Thị Phương Mai