Đảng bộ Bộ phận

Cao Tiến Trung
Trần Đình Thắng
Nguyễn Đức Diện
Lê Thị Phương Mai