Đảng bộ Bộ phận

Cao Tiến Trung
Nguyễn Đức Diện
Lê Thị Phương Mai