Hội khoa học kỹ thuật Phân tích Hoá, Lý và Sinh học Việt Nam xin thông báo về việc tổ chức Hội nghị Khoa học phân tích Hóa, Lý và Sinh học trong khuôn khổ Đại hội lần thứ V, 2021.

Nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hội (1995-2020), Hội Khoa học Kỹ thuật Phân tích Hoá, Lý và Sinh học Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị khoa học phân tích Hoá, Lý và sinh học lần thứ V, đồng thời tổ chức Đại hội V của Hội tại Hà Nội vào trung tuần tháng 10/2021. Quá trình chuẩn bị và thực hiện đã và sẽ tiến hành như sau:

- Ngày 26/5/2020: Thông báo số 01: đã gửi tới các Viện nghiên cứu, Trường học và các doanh nghiệp, tổ chức liên quan và các nhà khoa học.

- Ngày 15/10/2020: Gửi tiếp thông báo số 02 về thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị

- Từ 20/12/2020 đến hết 20/02/2021: Tiếp nhận các báo cáo toàn văn

- Từ 20/02 đến 20/04/2021: Phân loại bài, phân chia các tiểu ban và gửi bài đến các chuyên gia đầu ngành để đọc và cho ý kiến nhận xét, phản biện.

- Ngày 20/4 đến 20/7/2021: Thu lại các bài báo đã có phản biện đồng ý cho đăng trong tập san Hội nghị và các bài báo được đăng trong tập san đặc biệt của Tạp chí Phân tích Hoá lý và sinh học Việt Nam (dự kiến số 3 hoặc 4/2021), biên tập và in ấn.

- Ngày 20/7/2021: Gửi tiếp thông báo số 03: Khẳng định chính xác thời và địa điểm Hội nghị khoa học Phân tích Hoá, Lý và Sinh học Việt Nam lần thứ V, 2021 kèm giấy mời tham dự.

Các lĩnh vực chuyên môn mà Hội nghị quan tâm, đó là: Các phương pháp phân tích Quang phổ Hấp phụ Nguyên tử và Phân tử, các phương pháp Tách, Chiết và Sắc ký. Các phương pháp phân tích Điện hoá, Các phương pháp phân tích Môi trường. Các phương pháp phân tích An toàn Thực phẩm và Sinh học. các phương pháp phân tích Vật lý và Công nghệ tin học, Điện tử tin học ứng dụng trong phân tích hiện đại,…

Thời gian tiếp nhận báo cáo: 20/12/2010 đến 20/02/2021

Địa chỉ gửi bài: 
      - File mềm: qua email 
iesh.vn2019@gmail.com
      - Bản cứng: Viện Khoa học Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng, phòng 303, tòa nhà 2C, Khu Phát triển Công nghệ cao, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.
      Ban tổ chức trân trọng kính báo và hy vọng nhận được sự đóng góp của Quý vị.