Bộ môn Công nghệ sinh học - Môi trường

Cao Tiến Trung
Hồ Đình Quang
Hồ Thị Phương
Đinh Thị Kim Hảo
Phan Công Ngọc
Hoàng Vĩnh Phú
Nguyễn Lê Ái Vĩnh
Nguyễn Đức Diện
Lê Quang Vượng
Lê Văn Điệp