Bộ môn Điều dưỡng - Hóa dược

Lê Thế Tâm
Cao Tiến Trung
Trần Tất Thắng
Mai Thị Thanh Huyền
Hoàng Văn Trung
Tăng Xuân Hải
Hồ Phi Đông
Nguyễn Cảnh Hùng
Nguyễn Hữu Lê
Nguyễn Thị Sương
Quế Anh Trâm
Nguyễn Văn Quốc