Đảng bộ Bộ phận

Cao Tiến Trung
Nguyễn Tân Thành
Lê Thị Mỹ Châu
Lê Thị Phương Mai