BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

Viện Công nghệ HS-MT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 43

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Từ ngày 08/06/2020 đến ngày 14/06/2020)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh trọng điểm quốc gia

Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp

tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 08/06/2020

15:00

Giao ban công tác học sinh, sinh viên

GS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

ThS. Lê Thị Phương Mai

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

Thứ Ba, ngày 09/06/2020

7:00

Khai mạc “Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên” cho sinh viên cuối khóa

GS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Theo Công văn số 375/ĐHV-CTCTHSSV ngày 06/5/2020

Hội trường A

14:00

Họp xét tốt nghiệp cho sinh viên khóa 57 trở về trước ngành Khoa học môi trường, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ Kỹ thuật hóa học.

GS.TS. Cao Tiến Trung, Viện trưởng

- BLĐ Viện

- Trợ lý ĐT

- CVHT

 - Văn phòng Viện

15:30

Họp tổ bộ môn Công nghệ sinh học - Môi trường - Điều dưỡng.

Bộ môn CNSH-MT-  ĐD

- Cán bộ Bộ môn

- Văn phòng Viện

Thứ Tư, ngày 10/06/2020

15:00

Họp Chi bộ, Cán bộ, Giáo viên Viện Công nghệ HS-MT

Chi bộ Cán bộ

Toàn bộ đảng viên Chi bộ cán bộ

- Văn phòng Viện

16:00

Họp Cán bộ, Giáo viên Viện Công nghệ HS-MT

Chi bộ Cán bộ

Toàn bộ cán bộ Giảng viên

- Văn phòng Viện

Thứ Năm, ngày 11/06/2020

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 12/06/2020

8:00

Họp Hội đồng xét công nhận tốt  nghiệp đại học chính quy, đợt 2 năm 2020

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Theo Quyết định số 543/QĐ-ĐHV ngày 13/3/2020

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

Thứ Bảy, ngày 13/06/2020

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 14/06/2020

 

 

 

 

 

Cả tuần

- Ban Truyền thông, Viện, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tiếp tục các hoạt động quảng bá, tư vấn tuyển sinh các bậc học, loại hình đào tạo năm 2020.

Ghi chú

Lịch công tác tuần, BLĐ viện, các tổ Bộ môn, Đảng bộ Bộ phận, Công đoàn Viện, LCĐ Viện, LCH Viện, Trợ lý Quản lý sinh viên, Trợ lý Đào tạo gửi theo địa chỉ email:hodinhquangdhv@gmail.com trước 18h:00 ngày Chủ nhật hàng tuần.