• Ngày chủ nhật xanh là hoạt động thường xuyên của Đoàn Viện CNHSMT với ý nghĩa chung tay xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp. Thông qua các hoạt động của đoàn viên đã góp phần tuyên truyền vận động người dân đổ rác đúng nơi quy định, giữ gìn vệ sinh, không vứt rác bừa bãi,… từng bước hình thành nếp sống văn minh có trách nhiệm hơn với môi trường của mỗi các nhân trong xã hội

Cứ đến ngày chủ nhật hàng tuần, Đoàn Viện CNHSMT lại ra quân dọn dẹp, vệ sinh môi trường khu vực quanh nhà thực hành thí nghiệm, trường Đại học Vinh

Môi trường là không gian sống, học tập của chúng ta vì vậy bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mọi người, phải thực hiện thường xuyên, liên tục mọi lúc mọi nơi trong cuộc sống hàng ngày.

Thông qua các hoạt động ra quân "Ngày Chủ nhật xanh", mỗi đoàn viên, thanh niên sẽ lan tỏa hành động nhỏ - ý nghĩa lớn, những hành xử văn minh của bản thân góp phần hình thành nếp sống văn minh, hiện đại, sống có trách nhiệm với môi trường cho những người xung quanh.

Dưới đây là một số hình ảnh về hoạt động chủ nhật xanh trong tháng Thanh niên 2023