Tài liệu hướng dẫn đăng ký xét tuyển Đại học chính quy năm 2024 (dành cho thí sinh)

Xem ở file đính kèm

2024_huong_dan_dang_ky_xet_tuyen_1.pdf