TOP 18 CUỘC THI SÁNG TẠO KHỞI NGHIỆP CÔNG NGHỆ TECHSTART 2023

Khép lại vòng đơn với nhiều đề án xuất sắc đến từ hơn 20 trường Đại học trên cả nước, với 4 ngày chấm cá nhân, 5 giờ thảo luận hội đồng, các giám khảo đã lựa chọn ra được 18 dự án tiềm năng nhất, thể hiện sự đam mê, tinh thần sáng tạo, khát vọng khởi nghiệp của những người trẻ sẵn sàng làm chủ công nghệ

Ngành Công nghệ thực phẩm, Viện Công nghệ Hoá Sinh - Môi trương có 1 dự án lọt vào top 18, đó là dự án "Chuyển giao công nghệ nuôi ruồi lính đen HERIL" của nhóm sinh viên Nguyễn Thị Hà Vy(CNTP), Ngô Thị Mến (CNTP), Phạm Thị Lan Anh(CNTP), Trương Thùy Linh(TMĐT), Trần Thị Mến(KTĐT). Được tổ chức bởi Đoàn Thanh Niên và Hội sinh viên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội