TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học; Căn cứ Đề án tuyển sinh của Trường Đại học Vinh, Viện Công nghệ Hóa Sinh - Môi trường thông báo việc đăng ký xét tuyển vào học đại học chính quy năm 2023 bằng các mã phương thức: 100, 200, 301, 303, 402 như sau:

1. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

Ngành

Mã ngành

Phương thức xét tuyển

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu

Công nghệ thực phẩm

7540101

100, 200, 301, 303, 402

A00, B00, A01, D07

50

Công nghệ sinh học

7420201

100, 200, 301, 303, 402

B00, B08, A01, A02

40

Điều dưỡng

7720301

100, 200, 301, 303, 402

B00, C08, D08, D13

80

 

 2. PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN

Xét tuyển theo 7 phương thức chi tiết xem file đính kèm tuyensinhchinhquy2023.pdf

3. Thông tin liên hệ cán bộ tư vấn tuyển sinh

Ngành Công nghệ sinh học

TS. Hồ Đình Quang

0918119583

hodinhquang@vinhuni.edu.vn

TS. Hồ Thị Phương

0986189146

phuongmt.dhv@gmail.com

Ngành Công nghệ thực phẩm

TS. Nguyễn Tân Thành

0989339115

nguyentanthanhvn@gmail.com

TS. Lê Thị Mỹ Châu

0983580264

chaultm@vinhuni.edu.vn

Ngành Điều dưỡng

TS. Lê Thế Tâm

0946640960

tamlt@vinhuni.edu.vn

PGS.TS. Cao Tiến Trung

0896526886

trungct.vinhuni@gmail.com

 

Mã QR tờ rơi tuyển sinh của ngành Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sinh học, Điều dưỡng