Mục tiêu đào tạo:

Chương trình giáo dục đào tạo ngành Khoa học môi trường cung cấp cho sinh viên các kiến thức chung về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, nhân văn, ngoại ngữ, các kiến thức chuyên sâu, đa dạng về khoa học môi trường và các kỹ năng quản lý, nghiên cứu, thực hiện các chương trình dự án về bảo vệ môi trường.

Trang bị cho sinh viên kỹ năng phân tích, đánh giá các hiện trạng môi trường ở các vùng lãnh thổ; đo đạc và phân tích các thông số về môi trường; sử dụng các dụng cụ tin học, hệ thống thông tin địa lý và viễn thám trong nghiên cứu môi trường. Đánh giá tác động của môi trường lên các hoạt động kinh tế, xã hội; quy hoạch môi trường; đề xuất các công cụ luật pháp, chính sách và kinh tế cho hoạt động bảo vệ môi trường.

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, các cơ quan nghiên cứu, các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp từ Trung ương đến địa phương. Thực hiện các dự án có liên quan đến quản lý, quy hoạch môi trường, khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên.

Chương trình đào tạo:

Gồm khối kiến thức giáo dục đại cương chiếm tỉ lệ 31,06% và khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp chiếm 68,94%. Các chuyên ngành đào tạo gồm Quản lý môi trường, Phân tích và đánh giá môi trường, Công nghệ môi trường, Quản lý tài nguyên.

Môi trường học tập:

Sinh viên được học tập trong môi trường dạy học hiện đại, cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hành, thí nghiệm đầy đủ giúp sinh viên nắm được các kĩ năng thực hành dễ dàng. Mạng lưới cơ sở thực tập, thực tế đa dạng, giúp sinh viên tiếp cận được với thực tiễn nhanh chóng, dễ hòa nhập, chuẩn bị tốt cho công việc sau khi ra trường.

Đội ngũ cán bộ giảng viên trực tiếp giảng dạy là những tiến sĩ được đào tạo ở trong và ngoài nước, được tiếp cận với các nền giáo dục tiên tiến, sẵn sàng truyền đạt những kiến thức, kinh nghiệm thực tế, giúp sinh viên nâng cao khả năng nghiên cứu, tiếp cận với thực tiễn; đảm bảo chất lượng giảng dạy.

Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:

Có đủ khả năng làm việc tại các Viện nghiên cứu và cơ sở sản xuất liên quan đến lĩnh vực môi trường và tài nguyên sinh học. Có thể làm cán bộ hoặc chuyên gia nghiên cứu trong các lĩnh vực quản lý, quy hoạch, phân tích đánh giá môi trường, khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên.

Khả năng học tập và nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:

Có khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu nhằm đạt được những trình độ cao hơn (thạc sĩ, tiến sĩ) ở các chuyên ngành thuộc lĩnh vực môi trường và tài nguyên sinh học.

Thời gian đào tạo: 4 năm.