1
Bạn cần hỗ trợ?
Wednesday,day 3 month 3 year 2021

Bộ môn Hóa dược và Phân tích kiểm nghiệm

Kế hoạch Chiến lược Bộ môn Hóa dược và Phân tích kiểm nghiệm.
03/01/2018
Bộ môn Hóa dược và Phân tích kiểm nghiệm được thành lập ngày 4 tháng 4 năm 2017.
© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường; 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: viencnhsmt@vinhuni.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS. Cao Tiến Trung - Viện trưởng

Quản trị Subweb: TS. Hồ Đình Quang
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.