BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

Viện Công nghệ HS-MT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 15

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Từ ngày 25/11/2019 đến ngày 01/12/2019)

 

 

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Vinh (1959 - 2019)

 

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

 

Thứ Hai, ngày 25/11/2019

Trực viện: Cao Tiến Trung, Trần Đình Thắng, TS. Nguyễn Lê Ái Vĩnh.

 

14:00

(Tiết 4) Thao giảng cấp Viện của giảng viên Nguyễn Tân Thành, Bộ môn Công nghệ Thực phẩm.

Tên bài giảng: Thiết bị máy thực phẩm

Bộ môn CNTP

- Cán bộ Viện

Phòng học B3.405

 

14:50

(Tiết 8) Thao giảng cấp Trường của GV: Nguyễn Lê Ái Vĩnh, Viện Công  nghệ Hóa sinh - Môi trường

Bài giảng: Nhập môn công nghệ sinh học - thực phẩm 

TS. Phạm Thị Bình, Chủ tịch Công đoàn

Đại diện các đơn vị: Ban Giám hiệu; Hội đồng Trường; Công đoàn Trường; TCCB, Đào tạo, ĐBCL, Ban CDIO,  BCN Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường, các giảng viên trong bộ môn và những người quan tâm

Phòng học A2.202

 

Thứ Ba, ngày 26/11/2019

Trực viện: Cao Tiến Trung, Trần Đình Thắng, TS. Nguyễn Lê Ái Vĩnh.

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 27/11/2019

Trực viện: Cao Tiến Trung, Trần Đình Thắng, TS. Nguyễn Lê Ái Vĩnh.

 

14:50

(Tiết 8) Thao giảng cấp Viện của giảng viên Nguyễn Đức Diện, Bộ môn CNSH-MT- ĐD.

Tên bài giảng: Quản lý chất thải rắn

Bộ môn CNSH-MT- ĐD

Cán bộ Viện

Phòng học A2.402

 

Thứ Năm, ngày 28/11/2019

Trực viện: Cao Tiến Trung, Trần Đình Thắng, TS. Nguyễn Lê Ái Vĩnh.

 

8:00

Nhà trường tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước, Luật An ninh mạng và Công tác quản lý đoàn ra, đoàn vào trong giai đoạn hiện nay

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

- Theo Thông tri triệu tập số 42/TTr-ĐHV ngày 22/11/2019

Hội trường A

 

Thứ Sáu, ngày 29/11/2019

Trực viện: Cao Tiến Trung, Trần Đình Thắng, TS. Nguyễn Lê Ái Vĩnh.

 

14:00

Họp Hội đồng kỷ luật học sinh, sinh viên

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- ThS. Lê Thị Phương Mai

Phòng khánh tiết tầng 2, Nhà điều hành

 

Thứ Bảy, ngày 3011/2019

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 01/12/2019

 

 

 

 

 

 

 

Cả tuần

- Ban Truyền thông, Viện, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tiếp tục các hoạt động quảng bá, tư vấn tuyển sinh các bậc học, loại hình đào tạo năm 2019. Đón tiếp sinh viên nhập học năm học 2019-2020, Tuần sinh hoạt công dân- HSSV.

 

Ghi chú

Lịch công tác tuần, BLĐ viện, các tổ Bộ môn, Đảng bộ Bộ phận, Công đoàn Viện, LCĐ Viện, LCH Viện, Trợ lý Quản lý sinh viên, Trợ lý Đào tạo gửi theo địa chỉ email:hodinhquang@vinhuni.edu.vn trước 18h:00 ngày Chủ nhật hàng tuần.