BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

Viện Công nghệ HS-MT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 19

NĂM HỌC 2018 - 2019

(Từ ngày 07/01/2019 đến ngày 13/01/2019)

 

 

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống HSSV và Hội Sinh viên Việt Nam

(09/01/1950 - 09/01/2019)

 

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

 

Thứ Hai, ngày 07/01/2019

Trực viện: Cao Tiến Trung, Nguyễn Lê Ái Vĩnh, Trần Đình Thắng.

 

7:00

Tổ chức thi học phần

TS. Hồ Đình Quang

- Cán bộ coi thi

VP Viện

 

15:00

Giao ban Công tác HSSV

ThS. Đặng Thị Thu, Phó phụ trách phòng

- ThS. Lê Thị Phương Mai

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

 

Thứ Ba, ngày 08/01/2019

Trực viện: Cao Tiến Trung, Nguyễn Lê Ái Vĩnh, Trần Đình Thắng.

 

7:00

Tổ chức thi học phần

TS. Hồ Đình Quang

- Cán bộ coi thi

VP Viện

 

8:00

Ngày hội Sinh viên 5 tốt

(Cả ngày)

BTK Hội Sinh viên Trường

- Hội SV Viện

Sân trường

 

19:00

Mit tinh Kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống HSSV; Tuyên dương Danh hiệu SV 5 tốt và Giải thưởng Sao tháng Giêng

BTK Hội Sinh viên Trường

- SV đạt danh hiệu

Hội trường A

 

Thứ Tư, ngày 09/01/2019

Trực viện: Cao Tiến Trung, Nguyễn Lê Ái Vĩnh, Trần Đình Thắng.

 

7:00

Tổ chức thi học phần

TS. Hồ Đình Quang

- Cán bộ coi thi

VP Viện

 

Thứ Năm, ngày 10/01/2019

Trực viện: Cao Tiến Trung, Nguyễn Lê Ái Vĩnh, Trần Đình Thắng.

 

7:00

Tổ chức thi học phần

TS. Hồ Đình Quang

- Cán bộ coi thi

VP Viện

 

7:30

Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Trường

Đ/c Đinh Xuân Khoa

Đại diện Tỉnh ủy Nghệ An; Ban Chấp hành Đảng bộ Trường

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

 

8:00

Hội nghị giao ban cơ quan phiên tháng 01/2019

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

- BLĐ Viện

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

 

Thứ Sáu, ngày 11/01/2019

Trực viện: Cao Tiến Trung, Nguyễn Lê Ái Vĩnh, Trần Đình Thắng.

 

7:00

Tổ chức thi học phần

TS. Hồ Đình Quang

- Cán bộ coi thi

VP Viện

 

Thứ Bảy, ngày 12/01/2019

 

7:00

Tổ chức thi học phần

TS. Hồ Đình Quang

- Cán bộ coi thi

VP Viện

 

Chủ Nhật, ngày 13/01/2019

 

7:00

Tổ chức thi học phần

TS. Hồ Đình Quang

- Cán bộ coi thi

VP Viện

 

Cả tuần

- Ban Truyền thông, Viện, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tiếp tục các hoạt động quảng bá, tư vấn tuyển sinh các bậc học, loại hình đào tạo năm 2018. Đón tiếp sinh viên nhập học năm học 2018-2019, Tuần sinh hoạt công dân- HSSV.

 

Ghi chú

Lịch công tác tuần, BLĐ viện, các tổ Bộ môn, Đảng bộ Bộ phận, Công đoàn Viện, LCĐ Viện, LCH Viện, Trợ lý Quản lý sinh viên, Trợ lý Đào tạo gửi theo địa chỉ email:hodinhquangdhv@gmail.com trước 18h:00 ngày Chủ nhật hàng tuần.