BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

Viện Công nghệ HS-MT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 28

NĂM HỌC 2018 - 2019

(Từ ngày 18/03/2019 đến ngày 24/03/2019)

 

 

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Vinh (1959 - 2019)

Chào mừng Tháng Thanh niên năm 2019

 

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

 

Thứ Hai, ngày 18/03/2019

Trực viện: Cao Tiến Trung, Nguyễn Lê Ái Vĩnh, Trần Đình Thắng.

 

8:00

Chương trình “Ngày sách và bạn trẻ”

Trung tâm DV, HTSVQHDN

- Sinh viên Viện

Sân trước Nhà Truyền thống

 

13:55

Thao giảng cấp Viện

TS. Nguyễn Đức Diện

Học phần: Ô nhiễm và độc học

Phòng học: B2502

Thời gian: Tiết 7.

Bộ môn CNSH-MT.

- Cán bộ Viện

Phòng học B2503

 

19:30

Học chuyên đề “Đường lối, chiến lược, chính sách phát triển GDĐH Việt Nam trước yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế” của chương trình bồi dưỡng CDNN GVC

PGS.TS. GVCC. Phạm Minh Hùng

 

- Cán bộ Viện

Phòng họp tầng 8, Nhà điều hành

 

Thứ Ba, ngày19/03/2019

Trực viện: Cao Tiến Trung, Nguyễn Lê Ái Vĩnh, Trần Đình Thắng.

 

19:30

Học chuyên đề “Quản lý đào tạo và phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ” của chương trình bồi dưỡng CDNN GVC

PGS.TS.GVCC. Lê Đức Giang

 - Cán bộ Viện

Phòng họp tầng 8, Nhà điều hành

 

Thứ Tư, ngày 20/03/2019

Trực viện: Cao Tiến Trung, Nguyễn Lê Ái Vĩnh, Trần Đình Thắng.

 

 

 

 

 

 

 

14:00

Chương trình “Ngày Văn hóa Israel” tại Trường Đại học Vinh

GS.TS. Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

 - Sinh viên Viện

Hội trường A

 

Thứ Năm, ngày 21/03/2019

Trực viện: Cao Tiến Trung, Nguyễn Lê Ái Vĩnh, Trần Đình Thắng.

 

19:30

Học chuyên đề “Một số kỹ năng chung trong hoạt động nghề nghiệp của giảng viên đại học” của chương trình bồi dưỡng CDNN GVC

PGS.TS.GVCC. Nguyễn Huy Bằng

- Cán bộ Viện

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

 

Thứ Sáu, ngày 22/03/2019

Trực viện: Cao Tiến Trung, Nguyễn Lê Ái Vĩnh, Trần Đình Thắng.

 

17:30

Họp giao ban Bí thư đoàn Viện, LCĐ

TS. Thiều Đình Phong, Bí thư Đoàn trường

Bí thư đoàn Viện

Phòng A1.204

 

19:30

Học chuyên đề “Một số kỹ năng chung trong hoạt động nghề nghiệp của giảng viên đại học” của chương trình bồi dưỡng CDNN GVC

PGS.TS.GVCC. Nguyễn Huy Bằng

- Cán bộ Viện

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

 

Thứ Bảy, ngày 23/03/2019

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 24/03/2019

 

 

Ôn tập và kiểm tra phần I chương trình bồi dưỡng CDNN GVC

PGS.TS.GVCC. Nguyễn Huy Bằng

- Cán bộ Viện

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

 

Cả tuần

- Ban Truyền thông, Viện, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tiếp tục các hoạt động quảng bá, tư vấn tuyển sinh các bậc học, loại hình đào tạo năm 2018. Đón tiếp sinh viên nhập học năm học 2018-2019, Tuần sinh hoạt công dân- HSSV.

 

Ghi chú

Lịch công tác tuần, BLĐ viện, các tổ Bộ môn, Đảng bộ Bộ phận, Công đoàn Viện, LCĐ Viện, LCH Viện, Trợ lý Quản lý sinh viên, Trợ lý Đào tạo gửi theo địa chỉ email:hodinhquangdhv@gmail.com trước 18h:00 ngày Chủ nhật hàng tuần.