BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

Viện Công nghệ HS-MT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 35

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Từ ngày 13/04/2020 đến ngày 19/04/2020)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh trọng điểm quốc gia

Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp

tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Chúc mừng Tết cổ truyền Bunpimay (Lào) và Songkran (Thái Lan)

Tích cực hưởng ứng Hội thi "Giảng viên dạy giỏi" năm học 2019 - 2020

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 13/04/2020

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 14/04/2020

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 15/04/2020

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 16/04/2020

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 17/04/2020

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 18/04/2020

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 19/04/2020

 

 

 

 

 

Cả tuần

- Ban Truyền thông, Viện, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tiếp tục các hoạt động quảng bá, tư vấn tuyển sinh các bậc học, loại hình đào tạo năm 2020.

Ghi chú

Lịch công tác tuần, BLĐ viện, các tổ Bộ môn, Đảng bộ Bộ phận, Công đoàn Viện, LCĐ Viện, LCH Viện, Trợ lý Quản lý sinh viên, Trợ lý Đào tạo gửi theo địa chỉ email:hodinhquangdhv@gmail.com trước 18h:00 ngày Chủ nhật hàng tuần.