Thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Vinh với Công ty TNHH Việt Đức và Tập đoàn AZURIT, Trường Đại học Vinh dự kiến sẽ mở các lớp tiếng Đức trình độ A1, A2, B1 cho sinh viên để được giới thiệu đi học tiếp hoặc làm việc tại Đức. Đặc biệt, lớp còn dành cho các đối tượng ngoài trường có nhu cầu học tiếng Đức (nếu có nhu cầu). Sinh viên được học tập trong môi trường năng động, cơ sở vật chất hiện đại, giáo viên là các chuyên gia đến từ Đức và các trợ giảng Việt Nam. Sinh viên tốt nghiệp được giới thiệu để tiếp tục học tập, làm việc cho các công ty, doanh nghiệp tại Đức theo chương trình Điều dưỡng viên hoặc các chương trình lao động khác theo Biên bản ký kết giữa Trường Đại học Vinh và đối tác.

Thông tin chi tết sinh viên và các đối tượng có nhu cầu có thể tìm hiểu tại thong_bao_52tbdhv.pdf