Hội nghị Khoa học công nghệ thực phẩm toàn quốc 2023 “Chất lượng và an toàn thực phẩm vì sức khoẻ cộng đồng” được tổ chức với mục tiêu: đưa việc tổ chức Hội nghị toàn quốc thành một hoạt động học thuật đều đặn, là diễn đàn khoa học công nghệ để các nhà khoa học, công nghệ, đào tạo từ các trường Đại học. viện nghiên cứu, các công ty và doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực công nghệ thực phẩm và các lĩnh vực liên quan gặp gỡ, trao đổi, trình bày các kết quả, thành tựu mới nhất, là cơ hội để kết nối, hợp tác cùng phát triển các ý tưởng nghiên cứu, triển khai sản xuất, phát triển sản phẩm chuyên sâu, liên ngành, đồng thời tạo được tiếng vang, uy tín xã hội cho Hội Khoa học và Công nghệ Lương thực Thực phẩm Việt Nam

Xem chi tiết tại: thong_bao_so_1.pdf