1. NGÀNH: CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

- Mã ngành:7540101

- Thời gian đào tạo:4,5 năm

- Tổ hợp các môn xét tuyển:A00, B00, D01, A01.

- Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019: 130

- Mục tiêu đào tạo:Sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ thực phẩm có khả năng áp dụng thành thạo kiến thức khoa học cơ bản, hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành hệ thống sản xuất, quản lý chất lượng và phát triển sản phẩm trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

- Cơ hội học tập:

+ Sinh viên được học tập, nghiên cứu khoa học cùng các giảng viên giàu kinh nghiệm trong môi trường học tập năng động, sáng tạo;

+ Sinh viên được thực hành, vận hành trực tiếp trên các hệ thống thiết bị phân tích, chế biến liên quan đến lĩnh vực sinh học - thực phẩm;

+ Sinh viên được tham quan thực tế, thực tập tại các đơn vị, các doanh nghiệp sản xuất lĩnh vực liên quan.

- Cơ hội việc làm:

+ Cán bộ Kỹ thuật - Công nghệ, Chuyên gia nghiên cứu và phát triển sản phẩm (R&D), Kỹ sư vận hành, điều khiển dây chuyền sản xuất trong các nhà máy, xí nghiệp sản xuất hóa chất, thực phẩm, sinh học và dược phẩm;

+ Cán bộ Quản lý và phân tích chất lượng thực phẩm-dược phẩm (KCS, QA, QC...);

+ Cán bộ làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước: cơ quan quản lý, kiểm tra và đánh giá chất lượng thực phẩm, kinh doanh thực phẩm…

+ Nghiên cứu viên tại các viện nghiên cứu;

+ Giảng viên giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng.

- Liên hệ tư vấn: GS. TS. Trần Đình Thắng; ĐT: 0913.049.689;

                             Email: thangtd@vinhuni.edu.vn

   Website:http://viencnhsmt.vinhuni.edu.vn/

 

2. NGÀNH: CÔNG NGHỆ SINH HỌC

- Mã ngành:7420201

- Thời gian đào tạo:

- Tổ hợp các môn xét tuyển:A00, B00, D01.

- Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019: 130

- Mục tiêu đào tạo:Chương trình nhằm đào tạo các kỹ sư Công nghệ sinh học có năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và chuyển giao các sản phẩm khoa học, kỹ thuật liên quan đến các lĩnh vực ứng dụng công nghệ sinh học trong bối cảnh hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

- Cơ hội học tập:

+ Sinh viên được học tập trong môi trường học tập năng động và khuyến khích sử dụng tiếng Anh;

+ Sinh viên được thực hành tại các phòng thí nghiệm chuyên ngành CNSH hiện đại;

+ Sinh viên được tham quan, thực tập và được giới thiệu việc làm ở các công ty và tập đoàn uy tín về CNSH; được thực tập nghề ở nước ngoài.

- Cơ hội việc làm:

Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhận nhiều công việc như: Kỹ sư điều hành sản xuất, quản lý và đảm bảo chất lượng ở các nhà máy sản xuất thực phẩm, dược phẩm; Chuyên viên CNSH tại các công ty nông nghiệp công nghệ cao, công ty giống cây trồng, sản xuất cây dược liệu, chế biến nông sản, thực phẩm, thực phẩm chức năng, thủy sản; tại các trung tâm kiểm nghiệm, phòng thí nghiệm, phân tích mẫu bệnh phẩm; cán bộ xét nghiệm trong bệnh viện, trung tâm y khoa.

- Liên hệ tư vấn: TS. Nguyễn Lê Ái Vĩnh; ĐT: 0912.540.541;

                              Email: vinhnla@vinhuni.edu.vn;

                              Website:http://viencnhsmt.vinhuni.edu.vn/

 

3. NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC(Chuyên ngành Hóa dược –Hóa mỹ phẩm)

- Mã ngành:7510401

- Thời gian đào tạo:4,5 năm

- Tổ hợp các môn xét tuyển:A00, B00, D01, A01.

- Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019: 50 sinh viên

- Mục tiêu đào tạo:Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo Kỹ sưCông nghệ kỹ thuật hóa học (chuyên ngành Hóa dược – Hóa mỹ phẩm), sinh viên có đủ năng lực áp dụng những nguyên lý kỹ thuật cơ bản và các kỹ năng, năng lực cần thiết để đảm đương công việc của người kỹ sư công tác trong lĩnh vực công nghệ hóa học nói chung và sản xuất, quản lý dược phẩm và mỹ phẩm nói riêng.

- Cơ hội học tập:

+ Sinh viên được học tập cùng các giảng viên tâm huyết và giàu kinh nghiệm trong môi trường học tập năng động, sáng tạo;

+ Sinh viên được thực hành trên các thiết bị phân tích hiện đại;

+ Sinh viên được tham quan, thực tập tại các đơn vị có chuyên ngành liên quan

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:

+ Kỹ sư điều hành dây chuyền sản xuất trong các nhà máy, xí nghiệp sản xuất hóa chất, thực phẩm, dược phẩm và hóa mỹ phẩm;

+ Cán bộ phân tích kiểm nghiệm dược phẩm - mỹ phẩm, thực phẩm;

+ Cán bộ tại các cơ quan quản lý nhà nước: cơ quan quản lý, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm…

+ Nghiên cứu viên tại các viện nghiên cứu;

+ Giảng viên giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng.

- Liên hệ tư vấn: TS. Mai Thị Thanh Huyền; ĐT: 0855.422.499;

                              Email: huyenmtt@vinhuni.edu.vn

    Website:http://viencnhsmt.vinhuni.edu.vn/

 

4. NGÀNH: KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

- Mã ngành:7440301

- Thời gian đào tạo:4 năm

- Tổ hợp các môn xét tuyển:A00, B00, D01.

- Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019: 70 sinh viên

- Mục tiêu đào tạo:Chương trình nhằm đào tạo các cử nhân Khoa học môi trường có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực chuyên môn để làm việc, nghiên cứu trong các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật liên quan đến chất lượng môi trường và phát triển bền vững.

- Cơ hội học tập:

+ Sinh viên được học tập, thực hành trong môi trường học tập hiện đại, trang thiết bị đầy đủ, phòng thí nghiệm thực hành tiên tiến với trang thiết bị chất lượng cao;

+ Sinh viên được tham quan, thực tập ngoài thiên nhiên, tại các cơ quan quản lý môi trường và các đơn vị có bộ phận xử lý môi trường;

+ Sinh viên được bồi dưỡng và thực hành các kỹ năng mềm, tham gia các chương trình thực tập nghề tại Israel.

- Cơ hội việc làm:

Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhận nhiều công việc như: Chuyên viên ở các cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; nghiên cứu viên ở các cơ quan nghiên cứu, chuyển giao KHCN; giảng dạy ở các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng; cán bộ kỹ thuật, nhân viên ở các doanh nghiệp về môi trường, các phòng/bộ phận về môi trường ở nhà máy, doanh nghiệp như phòng ISO, trạm xử lý nước thải; chuyên viên các trung tâm bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia, Y tế dự phòng, tổ chức phi chính phủ (NGOs); sĩ quan, chiến sĩ ở các phòng cảnh sát môi trường.

- Liên hệ tư vấn: TS. Nguyễn Lê Ái Vĩnh; ĐT: 0912.540.541;

                              Email: vinhnla@vinhuni.edu.vn;

                              Website:http://viencnhsmt.vinhuni.edu.vn/

 

5. NGÀNH: ĐIỀU DƯỠNG

- Mã ngành:7720301

- Thời gian đào tạo:4 năm

- Tổ hợp các môn xét tuyển:A00, B00, D07

- Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019: 120

- Mục tiêu đào tạo:Chương trình nhằm đào tạo các cử nhân Điều dưỡng có y đức, có kiến thức và kỹ năng thực hành nghề theo tiêu chuẩn năng lực nghề điều dưỡng ở trình độ đại học, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

- Cơ hội học tập:

+ Sinh viên được học tập và thực hành trong môi trường năng động, phòng thí nghiệm đầy đủ trang thiết bị, được thực tập tại các bệnh viện lớn: BVĐK Nghệ An, BV Quân khu IV, BV Ung bướu Nghệ An.

+ Sinh viên được tạo cơ hội để học thêm tiếng Đức.

+ Sau năm thứ hai và năm thứ ba, sinh viên đạt kết quả học tập tốt được đi thực tập tại CHLB Đức.

- Cơ hội việc làm:

+ Sinh viên tốt nghiệp có thể làm điều dưỡng viên tại các bệnh viện, trung tâm y tế, phòng khám bệnh Nhà nước và tư nhân;các bệnh viện quốc tế ở Việt Nam.

+ Trường Đại học Vinh hợp tác với Viện Kinh tế và Công nghệ Đông Á (http://viendonga.edu.vn/)cam kết đảm bảo 100% sinh viên tốt nghiệp vàcó nguyện vọng làm việctại CHLB Đức được hỗ trợ cáckhoản chi phí (học phí, lệ phí thi, khám sức khỏe, dịch thuật công chứng, thẩm định bằng cấp, ký hợp đồng làm việc, hồ sơ visa, vé máy bay) thông qua Dự án chiến lược hợp tác giữa các đối tác Việt Nam và CHLB Đức.

- Liên hệ tư vấn: TS. Nguyễn Lê Ái Vĩnh; ĐT: 0912.540.541;

                              Email: vinhnla@vinhuni.edu.vn;

                              Website:http://viencnhsmt.vinhuni.edu.vn/