Ngành Công nghệ Sinh học - Mã số: 52420201 do Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường giảng dạy và ngành Quản lý Nhà nước - Mã số: 52310205 do Khoa Giáo dục Chính trị giảng dạy được tuyển sinh, đào tạo từ năm 2017.

Theo Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc xác định chỉ tiêu, tổ chức tuyển sinh, tổ chức đào tạo, đánh giá kết quả học tập và cấp bằng tốt nghiệp thực hiện theo quy định hiện hành về đào tạo chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngành Công nghệ sinh học

Công nghệ sinh học là ngành nghiên cứu và vận dụng sinh vật sống kết hợp với quy trình và thiết bị kỹ thuật để tạo ra sản phẩn và sản xuất ở quy mô công nghiệp với các sản phẩm sinh học phục vụ cho lợi ích của con người, đồng thời phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường. Cụ thể, các sản phẩm của ngành Công nghệ sinh học được ứng dụng trong đời sống như: sản xuất thuốc, thức ăn; điều chế và sản xuất hóa chất công nghiệp; phát triển giống cây trồng, vật nuôi; ứng dụng công nghệ di truyền, xét nghiệm trong y khoa; giải quyết các vấn đề môi trường;…


Đối với trình độ đại học, ngành Công nghệ sinh học thường được phân thành các chuyên ngành tùy theo mục đích ứng dụng: Công nghệ sinh học ứng dụng trong nông nghiệp, ứng dụng trong thực phẩm, ứng dụng trong môi trường. Ngoài khối lượng kiến thức nền tảng về lĩnh vực sinh học, kỹ thuật và công nghệ, các chuyên ngành này còn được trang bị những kiến thức chuyên sâu về sinh học thực nghiệm, sinh học phân tử, công nghệ lên men vi sinh vật, kỹ thuật nuôi cấy mô thực vật ứng dụng, công nghệ sản xuất sinh dược phẩm. Sinh viên có khả năng thu thập mẫu, đo đạc và tổng hợp, phân tích số liệu; sử dụng các phương pháp thí nghiệm hiện đại của công nghệ sinh học.

Ngày nay, cùng với sự phát triển của đời sống và sản xuất công nghiệp là sự gia tăng các vấn đề cấp thiết về môi trường, thực phẩm, nông nghiệp,.. đang được xã hội quan tâm. Trước tình hình nhiều trung tâm nghiên cứu được thành lập để giải quyết các vấn đề trên, cùng những lợi thế đầy tiềm năng đến từ ngành công nghệ quan trọng này, ngành Công nghệ sinh học đã trở thành một trong những ngành nghề mũi nhọn của thời đại công nghệ cao. Từ việc vận hành, bảo trì các thiết bị ứng dụng hiện đại cho đến nghiên cứu phát triển sản phẩm công nghệ sinh học, điều hành sản xuất, quản lý và đảm bảo chất lượng sản phẩm tại các nhà máy đều đòi hỏi vai trò quan trọng của các chuyên gia am tường về công nghệ sinh học.

Ngành Công nghệ sinh học được xác định là ngành học của tương lai. Ngành học này đã và đang ngày càng có vai trò quan trọng trong đời sống con người. Vì vậy, cơ hội việc làm luôn luôn rộng mở đối với sinh viên ngành Công nghệ sinh học.

Ngành Quản lý Nhà nước

Ngành Quản lý nhà nước là một trong những ngành cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao, đảm bảo kiến thức quản lý khoa học, kiến thức chuyên sâu về quản lý hành chính nhà nước và có khả năng thực hiện được các công việc của chuyên viên hành chính.

Tốt nghiệp ngành Quản lý nhà nước, sinh viên có các khả năng thực hiện công việc chuyên môn và kỹ năng mềm sau khi tốt nghiệp: Lập kế hoạch nhân sự, tuyển dụng, bố trí nhân sự, kiểm tra, đánh giá về nhân sự; Soạn thảo các loại văn bản quản lý nhà nước, quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu cơ quan; Tổ chức làm việc khoa học, tổ chức hội họp, tiếp khách; Phân tích, hoạch định, tổ chức thực hiện chính sách công; Giải quyết các thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực cơ bản như tư pháp, xây dựng, đất đai, chứng thực...; Phân tích, đánh giá được thực trạng quản lý nhà nước trong các lĩnh vực; Giải quyết tình huống trong quản lý nhà nước; Nghiên cứu khoa học hành chính, khoa học quản lý; Có khả năng vận dụng các kỹ năng mềm trong công tác như: Phân tích và giải quyết vấn đề; làm việc theo nhóm; lập kế hoạch, quản lý thời gian; giao tiếp hành chính, thành thạo tin học văn phòng, tin học ứng dụng trong quản lí hành chính; sử dụng tốt tiếng Anh trong giao tiếp và hoạt động chuyên môn.


Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản lý nhà nước có thể đảm nhiệm công việc ở vị trí chuyên viên hành chính trong các cơ quan thuộc khu vực công và khu vực tư. Tương lai sẽ thích hợp với vị trí quản lý; Nghiên cứu viên về khoa học Hành chính, khoa học Quản lý ở các cơ sở nghiên cứu, các cơ quan tham mưu hoạch định chiến lược, chính sánh của Đảng và Nhà nước; Làm công tác giảng dạy về Khoa học Hành chính, khoa học Quản lý tại các cơ sở giáo dục.

HN