BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

Viện Công nghệ HS-MT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 32

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Từ ngày 23/03/2020 đến ngày 29/03/2020)

 

 

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh trọng điểm quốc gia

Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp

tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

 

Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2020

 

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

 

Thứ Hai, ngày 23/03/2020

Trực viện: Cao Tiến Trung, Trần Đình Thắng, TS. Nguyễn Lê Ái Vĩnh.

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 24/03/2020

Trực viện: Cao Tiến Trung, Trần Đình Thắng, TS. Nguyễn Lê Ái Vĩnh.

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 25/03/2020

Trực viện: Cao Tiến Trung, Trần Đình Thắng, TS. Nguyễn Lê Ái Vĩnh.

 

20:00

Hội nghị CDIO quốc tế (trực tuyến)

TS Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Ban CDIO

  Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 26/03/2020

Trực viện: Cao Tiến Trung, Trần Đình Thắng, TS. Nguyễn Lê Ái Vĩnh.

 

14:00

Đại hội Đảng bộ bộ phận Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng ủy bộ phận

BTV Đảng ủy; Đ/c Nguyễn Ngọc Hiền; đ/c Nguyễn Anh Dũng; đại diện VP Đảng - Đoàn thể; toàn thể đảng viên và đại biểu khách mời của Đảng ủy bộ phận

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

 

Thứ Sáu, ngày 27/03/2020

Trực viện: Cao Tiến Trung, Trần Đình Thắng, TS. Nguyễn Lê Ái Vĩnh.

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 28 /03/2020

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 29/03/2020

 

 

 

 

 

 

 

Cả tuần

- Ban Truyền thông, Viện, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tiếp tục các hoạt động quảng bá, tư vấn tuyển sinh các bậc học, loại hình đào tạo năm 2019. Đón tiếp sinh viên nhập học năm học 2019-2020, Tuần sinh hoạt công dân- HSSV.

 

Ghi chú

Lịch công tác tuần, BLĐ viện, các tổ Bộ môn, Đảng bộ Bộ phận, Công đoàn Viện, LCĐ Viện, LCH Viện, Trợ lý Quản lý sinh viên, Trợ lý Đào tạo gửi theo địa chỉ email:hodinhquang@vinhuni.edu.vn trước 18h:00 ngày Chủ nhật hàng tuần.