BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

Viện Công nghệ HS-MT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 42

NĂM HỌC 2017 - 2018

(Từ ngày 18/06/2018 đến ngày 24/06/2018)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 18/06/2018

Trực viện: Cao Tiến Trung, Trần Đình Thắng, Hoàng Vĩnh Phú.

15:00

Giao ban công tác HSSV

Đ/c Phạm Công Lý - TP. CTCT-HSSV

- Trợ lý QLHSSV Viện

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành.

14:00

Lễ Trao bằng cử nhân, kỹ sư năm 2018 Viện Công nghệ Hóa Sinh – Môi trường.

PGS. TS. Cao Tiến Trung

- Theo Thông tri triệu tập số: 12/TT - ĐHV ngày 12/6/2018.

- Hội đồng đào tạo các viện, khoa (mỗi viện, khoa 10 người).

- Điều hành: Đ/c. Hoàng Ngọc Diệp (đ/c. Đặng Thị Thu phối hợp)

Hội trường A

Thứ Ba, ngày 19/06/2018

Trực viện: Cao Tiến Trung, Trần Đình Thắng, Hoàng Vĩnh Phú.

14:00

Hội nghị sơ kết công tác nghiên cứu đổi mới nội dung phương pháp giảng dạy và đánh giá tiếp cận CDIO Viện Công nghệ Hóa Sinh – Môi trường.

BLĐ Viện

- Cán bộ Viện

Hội trường A

Thứ Tư, ngày 20/06/2018

Trực viện: Cao Tiến Trung, Trần Đình Thắng, Hoàng Vĩnh Phú.

19:30

Tập huấn công tác coi thi THPT.

Phòng Đào tạo

- Cán bộ Viện

Hội trường A

Thứ Năm, ngày 21/06/2018

Trực viện: Cao Tiến Trung, Trần Đình Thắng, Hoàng Vĩnh Phú.

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 22/06/2018

Trực viện: Cao Tiến Trung, Trần Đình Thắng, Hoàng Vĩnh Phú.

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 23/06/2018

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 24/06/2018

 

 

 

 

 

Cả tuần

- Ban Truyền thông, Viện, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tiếp tục các hoạt động quảng bá, tư vấn tuyển sinh các bậc học, loại hình đào tạo năm 2018.

Ghi chú

Lịch công tác tuần, BLĐ viện, các tổ Bộ môn, Đảng bộ Bộ phận, Công đoàn Viện, LCĐ Viện, LCH Viện, Trợ lý Quản lý sinh viên, Trợ lý Đào tạo gửi theo địa chỉ email:hodinhquangdhv@gmail.com trước 18h:00 ngày Chủ nhật hàng tuần.